Välkommen till Schoolido!

Vi gör det enklare att lära

Schoolido på en minut

Milleniemålen - åtta gemensamma mål för en bättre värld

 

Inför millennieskiftet fanns en vilja bland världens länder att hjälpas åt med de globala utvecklingsfrågorna och få till en hållbar utveckling inför framtiden. En utveckling som ska hålla framåt och på lång sikt innebär mycket mer än att "bara" minska farliga utsläpp. Världens länder enades kring åtta stycken mål som ska uppnås senast år 2015.

Registrera dig för att lära mer!

Varför?

Alla har vi någon gång känt ångest och frustration över lärande. En känsla av hopplöshet och förvirring i hur man ska ta sig framåt. Så här ska det inte vara. Vi vill ge alla samma möjligheter att vinna över dessa känslor. Vi vill vara ledsagaren och hjälpa elever förbi hinder och stärka dem med verktyg för att ta sig fram i lärandet och livet.

Hur?

Alla är vi duktiga på något. Oavsett vad det är så ger det en känsla av kontroll och fart framåt. En känsla av att det inte finns några hinder utan att allt bara flyter framåt, är roligt och spännande. Vi vill skapa en positiv inställning och vilja till lärande. Genom varierande utmaningar, humor och nya tankesätt kring lärande skapar vi en Wow­faktor som ständigt överraskar och möjliggör lärande. En lek för sin inre nyfikenhet.

Vad?

Med hjälp av film, spel, text och bild skapar vi möjligheter för ALLA att interagera med kunskapen. På schoolido får du möjligheten att lära på ett roligt sätt oavsett om du gör det själv eller med dina kompisar. Du ska alltid kunna vända dig till schoolido för stöd i lärandet och kunna lita på att vi alltid finns där med rättvis och granskad fakta. Vi är hoppet, inte stoppet för eleven. Du är inte ditt betyg.