Milleniemålen - åtta gemensamma mål för en bättre värld

Milleniemålen - åtta gemensamma mål för en bättre värld

Inför millennieskiftet fanns en vilja bland världens länder att hjälpas åt med de globala utvecklingsfrågorna och få till en hållbar utveckling inför framtiden. En utveckling som ska hålla framåt och på lång sikt innebär mycket mer än att "bara" minska farliga utsläpp. Världens länder enades kring åtta stycken mål som ska uppnås senast år 2015.

Du är inte inloggad Registrera dig för att lära mer