Det här ska du kunna enligt kursplanen:

  • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang
  • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning
  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Vad har upptäckterna för betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor?
     

Varför ska jag lära mig det här? Klicka här, så får du veta!

Elektricitet och magnetism

Välj valfri del, eller följ våra lärsteg 1-4 för momentet Elektricitet och magnetism och avsluta med att testa dig själv...