Bedömning och betyg - fortbildning

Bedömning och betyg - fortbildning

Klicka för att lyssna på artikeln
Inom filosofi och psykologi menar man att bedömning börjar som en känsla grundad i erfarenheter. Men i en profession duger inte detta, eller det får inte stanna där. Vi kan inte hänvisa till känslor vi bedömning, elevarbetet känns inte bra! Det här handlar om professionell och rättssäker bedömning och hur denna kan komma till uttryck ...
Läs mer