Likheter och skillnader

Hej! jag har ett stort SO prov och måste veta likheter och skillnader mellan olika naturtyper/klimat behöver omedelbar hjälp!

Hej fml,

Det finns många samband mellan klimatet på olika platser på jorden och den växtlighet och det djurliv som utvecklats där. Likheter och skillnader kan till exempel vara i form av temperatur, luftfuktighet, hur solens instrålning träffar jordytan på den platsen osv. Allt detta påverkar sedan klimatet, och klimatet påverkar vilken växtlighet som utvecklas på platsen. På det sättet får vissa platser på jorden ett klimat och en växtlighet som är lika eller olika andra platsers klimat och vegetation (växtlighet).

Här kan du se mer om klimatet och klimatzoner på jorden
https://www.schoolido.se/a/geografi/manniska-och-klimat

Här kan du se mer om växtlighet och vegetationszoner på jorden
https://www.schoolido.se/a/geografi/vaxter


Hör gärna av dig om du har fler frågor :-)

Allt gott,
/Diana på Schoolido

DU SOM ÄR ELEV FÅR TESTA GRATIS I 14 DAGAR!

Säg hej då till en röra av stenciler, appar, inlogg och sajter! Schoolido.se är lärtjänsten som samlar allt elever i åk 7-9 behöver lära sig på ett ställe. Schoolido hjälper elever att skapa ordning i lärandet, är ett stöd för lärare i undervisningen och hjälper föräldrar att hänga med i skolan. Gör som 24.000 andra – testa idag!