Befolkning!

Varför går födelsetalen ner när dödligheten minskar?! Tack för hjälpen :)

Hej Nur,

Bra fråga! Att både födelsetalen och dödstalen går ner (eller till exempel medellivslängden som går upp) visar hur vårt samhälle (och de flesta andra samhällen) har utvecklats genom historien. Det är främst industrialiseringen som påverkat befolkningsutvecklingen i den här riktningen. Tillgången till teknik, preventivmedel, mat i överflöd, pensioner, löner osv. gör att det inte är nödvändigt att skaffa många barn, människor tenderar till och med att tycka att det blir jobbigare att ta hand om fler samtidigt som de ska sköta arbete osv. Samtidigt gör mediciner, forskning och teknik att vi lever allt längre, alltså låga dödstal.

Forskare brukar här prata om fyra olika faser eller steg när det gäller befolkningsutveckling (tänk dock på att stegen inte alltid ser ut på det här sättet för alla länder, men vi kan säga att det ofta sker på det här sättet).

1. I ett förindustriellt samhälle, alltså ett jordbrukssamhälle till exempel är både födelsetalen och dödstalen höga. Det beror på att jordbruket kräver mycket arbetskraft, industrisamhället med löner (och senare pensioner) har inte ännu gjort det möjligt att överleva på annat sätt än att varje familj skaffar ganska många barn (barnen ska försörja föräldrarna när de blir gamla och behövs för att sköta jordbruket). Samtidigt är dödstalen höga. Detta beror på att förhållandena i jordbrukssamhället ofta är svårare än i industrisamhället. Det kan röra sig om hög barnadödlighet (vilket också gör att människor skaffar fler barn eftersom de vill att åtminstone några ska överleva), att det inte finns mediciner eller tillräckligt med mat till exempel.

2. Steg två innebär att landets jordbrukstekniker förbättras avsevärt, att ny teknologi på andra områden utvecklar samhället och människors levnadsvillkor. Det leder till att människor lever längre (ökad medellivslängd) men också till lägre dödstal. Samtidigt kan födelsetalen fortfarande vara höga eftersom människor ännu inte ställt om sig på den förändring som ägt rum. Det här är vanligt i länder strax innan eller i början av deras industrialisering.

3. I steg 3 börjar även födelsetalen att sjunka. Människor inser att de inte längre behöver ha många barn för att klara sig. I många fall införs även preventivmedel, högre utbildningsnivåer leder till att kvinnor tar sig in på arbetsmarknaden vilket också gör det svårare att ha många barn.

4. Det sista steget är det som du beskriver ovanför att både dödstalen och födelsetalen går ner. Det dödstalen och födelsetalen har alltså mest att göra med stora samhällsförändringar, våra levnadsvillkor (till exempel hur människor arbetar, vilken tillgång till mat som finns och mediciner osv) och vad människor tycker är viktigt. Ibland kan det gå så långt att befolkningen slutar växa. Det är ett problem som finns i Italien just nu. Det föds helt enkelt för lite barn för att befolkningen ska öka tillräckligt. I det läget kan migration till exempel vara en del av lösningen menar många.

Förstår du bättre nu?

Allt gott,

/Diana på Schoolido

Lärare

Hej Nur!

Kolla in befolkningsdiagrammen som vi har i matematiken så får du bilder också:
https://www.schoolido.se/a/matematik/befolkningspyramid

Vänliga hälsningar
Angelica på Schoolido

Nu förstår jag mycket bättre. Tack tack :)

Få svar på dina funderingar, bli premium!

För att kunna ställa frågor i våra forum behöver du vara inloggad och ha ett premiumkonto på Schoolido. Just nu kan du teckna ett abonnemang för 69kr/månad eller ta del av något av våra andra erbjudanden.

Skaffa Schoolido Premium!

DU SOM ÄR ELEV FÅR TESTA GRATIS I 14 DAGAR!

Säg hej då till en röra av stenciler, appar, inlogg och sajter! Schoolido.se är lärtjänsten som samlar allt elever i åk 7-9 behöver lära sig på ett ställe. Schoolido hjälper elever att skapa ordning i lärandet, är ett stöd för lärare i undervisningen och hjälper föräldrar att hänga med i skolan. Gör som 24.000 andra – testa idag!