Labbrapport

Hej skulle behöva hjälp av utveckla denna labbrapporten för att få en bra betyg, satsar mot ett A.

Syfte: Eftersom vi pratar på lektionerna om genetik och DNA så gör vi denna laborationen för att se hur det fungerar i verkligheten. Få förståelse hur DNA fungerar i en banan och se hur man kan utvinna DNA från växtceller.

Hypotes: Jag tror jag kommer kunna se DNA men att det kommer ta lång tid att filtrera allt. Tror att filtraret kommer att vara en ganska ljus vätska. När vi ska hälla på T-röd kommer man nog kunna se DNA ganska tydligt.

Material: Banan, destillerat vatten, stavmixer, vatten, diskmedel, mätglas, våg, E-kolv, tratt, sked, filterpapper/ kaffefilter, koksalt/ natriumklorid, T-röd, en stor bägare, två små bägare, ur-glas, pincett, steriolup, spatel, förkläde.

Utförande:
Påbörja att skriva labbrapporten. Syfte, hypotes och material.
Läs igenom instruktionerna och ta på dig ett förkläde för att inte förstöra kläderna.
Mixa bananen med destillerat vatten i en bägare.
Använd ett mätglas där du fyller 10 cm3 med diskmedel och fyll upp resten med kallt vatten till 100 cm3.
Ta en bägare med 2 matskedar mosad banan och häll det utspädda diskmedlet över (lite mer än hälften av diskmedlet). Tillsätt ca 3 gram koksalt och blanda med en sked i ungefär 2 minuter. Ta gärna tiden.
Använd tratt och filterpapper och filtrerar blandningen. Filtratet ska samlas i en e-kolv.
När vätskan har filtrerats häll över den i en lite bägare och uppskatta filtratets volym. Häll i försiktigt lika stor volym av iskall T-röd över filtratet.
Studera vad som skett. Du kan troligen se hur det bildas som ett lager. Använd en spatel eller pincett och försök dra upp lite DNA ur bägaren och lägg på ett ur-glas. Studera i en steriolup.
Städa och diska efter utförd labb.
Skriv klart labbrapporten och kom ihåg att ta en bild på resultatet. Vanligtvis har man en vit bakgrund för att få en bra referens men denna labben är det bra att ha en svart bakgrund för att kunna se resultatet bättre.

Laborationen är ofarlig och inga farliga kemikalier används. Men var försiktig med T-spriten, om man får det på huden är det inget farligt men man kan få ett litet märke på huden. Avfallet kan slängas i brännbart.


Resultat: Nedan ser man hur resultatet blev. DNA är det som är ljusare rosa som är överst i bägaren. Den vänstra bilden är DNA när man ser det i en steriolup.
Får tyvärr inte med bilderna men har två bilder på resultatet.

Slutsats: Min hypotes stämde. Vi såg bananens DNA. Det tog lång tid att filtrera men vi filtrerade inte allt för då skulle det ta längre tid än vad lektionen var. Vätskan var ljus och när vi tillsatte T-röd såg man förändringar och DNA. Jag visste absolut inte vad som skulle hända så gissade helt vilt och jag gissade rätt.
Varför man ska använda diskmedel är för att diskmedel löser fett. När bananen mosas så sprids cellerna ut, de blir enklare att komma åt. Bananen mosas med destillerat vatten för att få ett bra resultat, vattnet är alltså destillerat och därför helt rent utan andra bakterier. Med diskmedel kan man lösa upp cellmembranet och cellkärnan som består mest av fettmolekyler. Det behövs för att DNA:et ska kunna komma ur cellerna. Diskmedlet innehåller tensider. Tensider är ett ämne som löser fett, de är molekyler som både är populära och opopulära. De har alltså en fettlöslig sida och en vattenlöslig sida.
Salt används för att se till att DNA:et inte reagerar med andra ämnen. Saltet drar till sig trasiga membran och andra ämnen som kan fastna på DNA. Alla dessa ämnen och saltet fastnar i filtret när man filtrera vätskan. Saltets natruimjoner är positivt laddade och skyddar DNA:et så att det inte längre vill reagera. Lösningen som kommer ut efter flitreringen alltså filtratet ska bara innehåller vatten och DNA-molekyler.
T-röd använder man för att kunna få fram DNA:et.
Genom att ha lösningen kall under laborationen skyddar DNA:t från att brytas ned av enzymet DNase. Det finns i cellvätskan och bryter ner DNA i kroppen om den skulle ha hamnat utanför cellkärnan. En skyddsmekanism för att skydda DNA mot t ex. virus. När enzymet möter DNA:t startar nedbrytningen. DNA:t skyddas normalt av cellkärnan men när man tillsätter diskmedel fungerar inte detta. Bäst resultat får man om man har kylt bananlösningen också.
T-spriten blandas inte med vattnet. T-spriten lägger sig ovanpå vattnet för att det har en lägre densitet. DNA:t är inte lika lättlösligt i T-spriten och därför bildas det som en vit-grå grumligt massa.
Det man kan tänka på till nästa gång och man kan förbättra:
Man kan testa andra sorters frukter och se om det blir samma resultat och om det blir det så kan man diskutera varför och tvärt om.
Skulle även kunnat testa att ta kort men olika sorters bakgrunder och se hur resultatet skulle se ut då. Man brukar har vit bakgrund för att se bra men för att se resultatet bra på denna labben så var det bättre att ha en svart bakgrund.
Om man har tillgång så skulle man kunna göra samma labb men i två olika bägare. Om man skulle vara exakt med ingredienserna i en bägare och inte lika noggran i andra bägaren skulle man kunna se hur viktigt det är att vara noggran med ingredienserna
Man skulle även kunna ta mindre av alla ingredienser då vi inte behövde använda hela filtratet. Om man tar mindre av ingredienserna slösar man inte lika mycket pengar och på miljön.

Felkällor: Inga fel. Vi följde instruktionerna och då är ganska enkelt att inte göra något fel. Det stod tydligt och det var då enkelt att förstå och följa punkt för punkt.
Har även källor med.

Tack på förhand!

Lärare

Hej Engqvist01!

Bra jobbat med att förklara varför saker händer i din slutsats.

I mina tips utgår jag ifrån att din lärare kommer att betygsätta följande kunskapskrav. Är du osäker tycker jag att du ska fråga din lärare så du vet vad du blir bedömd på:
- Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
- I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
- Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
- Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
- Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapport.

Det praktiska arbetet kan jag ju inte säga något om, men det skriftliga kan jag ge några tips på:

1. Dela upp ditt utförande i steg. Som i ett recept med en numrerad lista.
2. I din slutsats börjar du med att koppla tillbaka till din hypotes. Efter det kan du följa samma ordning som du gjort i ditt utförande. Det gör din text tydligare vad som verkligen händer steg för steg. Det är stor fördel att visa med bilder vad du menar.
3. Se över meningarna "Tensider är ett ämne som löser fett, de är molekyler som både är populära och opopulära. De har alltså en fettlöslig sida och en vattenlöslig sida." Förstår du? Se bilden https://img.schoolido.se/th/1280x720/mediabank//5630df1a8c768.jpg och för polära och opolära ämnen hittar du här https://www.schoolido.se/a/ekologi/loesningsmedel
4. Ta bort stycket "Skulle även kunnat testa att ta kort men olika sorters bakgrunder och se hur resultatet skulle se ut då. Man brukar har vit bakgrund för att se bra men för att se resultatet bra på denna labben så var det bättre att ha en svart bakgrund." Det har egentligen ingenting med laborationen att göra utan mer att dokumentationen ska synas på en bild.

Här får du fler tips hur en laborationsrapport kan skrivas:
https://www.schoolido.se/a/biologins-metoder-och-arbetssatt/att-skriva-en-laborationsrapport-kemi

Testa den här virtuella laborationen med människo-DNA för att fördjupa din kunskap och förståelse för DNA. Även om metoden inte är exakt samma som din så förklarar den flera viktiga steg:
http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/extraction/
Här kan du också se en liknande laboration som du gjorde med förklaringar:
https://www.youtube.com/watch?v=iyb7fwduuGM

Hjälpte detta dig vidare? Berätta gärna sen vad din lärare bedömde.

Vänliga hälsningar
Angelica på Schoolido

Tack för hjälpen. Ändrade på lite i den och lämnar nu in labbrapporten.

hej! i en labbrapport ska man aldrib använda pronomen så ett tipps är att istället för att säg jag tror i hypotesen så kan man använda "det är förutspås att" osv osv

Lärare

Tack klarabergqvistt för tipset! Det gör laborationsrapporten ännu mer vetenskaplig och om du också kan säga varför det förutspås bli på det ena eller andra sättet.

Hej jag går i A6 och kan lite no och so och har lärt mig från den här sidan tack så mycket!

Lärare

Hej Hibo163!

Välkommen till Schoolido :) Tack för att du berättar att du lärt dig nya saker här.

Varma hälsningar
Angelica på Schoolido

Få svar på dina funderingar, bli premium!

För att kunna ställa frågor i våra forum behöver du vara inloggad och ha ett premiumkonto på Schoolido. Just nu kan du teckna ett abonnemang för 69kr/månad eller ta del av något av våra andra erbjudanden.

Skaffa Schoolido Premium!

DU SOM ÄR ELEV FÅR TESTA GRATIS I 14 DAGAR!

Säg hej då till en röra av stenciler, appar, inlogg och sajter! Schoolido.se är lärtjänsten som samlar allt elever i åk 7-9 behöver lära sig på ett ställe. Schoolido hjälper elever att skapa ordning i lärandet, är ett stöd för lärare i undervisningen och hjälper föräldrar att hänga med i skolan. Gör som 24.000 andra – testa idag!