Vad menas med denna kunskapskrav?

Här:
Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.

Förstår inte det här med historisk perspektiv

MVH
Hannah

Lärare

Hej Hannah

Ekonomiskt består samhällen i grunden av företag och hushåll. Företagen producerar varor och tjänster och hushållen konsumerar dem. I den bemärkelsen har det alltid funnits företag.

Att producera varor och tjänster är grunden i företagens samhällsnytta plus att de ger folk arbete så att folk får lön så att folk kan konsumera - varor och tjänster. Det ekonomiska kretsloppet måste snurra.

Men det har hänt mycket genom historien. Från början handlade all produktion och primär produktion  – matproduktion och så småningom hantverk. För ca 900 år sedan började något hända och det moderna företagandet föddes. Nu framträdde företagaren som ägare av ett företag med folk anställda. Den här nya typen av företagare som höll på med hantverksproduktion och handel bodde runt adelns borgar och kom att kallas borgarklass. Till skillnad från adeln investerade de sin vinst i företaget för att på sikt öka produktionen längre fram och på så sätt tjäna ännu mer pengar.

Adel och överklassen ägnade sig mest åt att konsumera saker. Detta gjorde att under 1600–1700-talet blev företagarklassen, borgarna, rikare än adeln och nu ville de också ha politisk frihet och makt (franska revolutionen)
Det här är början på kapitalismen och marknadsekonomin och den moderna företagaren.

Steare

DU SOM ÄR ELEV FÅR TESTA GRATIS I 14 DAGAR!

Säg hej då till en röra av stenciler, appar, inlogg och sajter! Schoolido.se är lärtjänsten som samlar allt elever i åk 7-9 behöver lära sig på ett ställe. Schoolido hjälper elever att skapa ordning i lärandet, är ett stöd för lärare i undervisningen och hjälper föräldrar att hänga med i skolan. Gör som 24.000 andra – testa idag!