Industrialiseringen frågor

1. Vad innebar skiftet i Storbritannien? Vad tyckte bönderna när de fick reda på att skiftet skulle genomföras?
2. Förklara hur det kunde komma sig att det brittiska jordbruket på 1700-talet började producera mycket mer livsmedel än tidigare. Vilken betydelse fick det för industrialiseringen?
3. Varifrån kom kapitalet när industriella revolutionen startade i Storbritannien?
4. Vilka viktiga råvaror fanns i Storbritannien som hade betydelse för industrialiseringen? Vilken var den viktigaste? Vilka är de vintigaste råvarorna för industrin idag?
5. Ångmaskinen och andra uppfinningar hade stor betydelse för industrialiseringen. Beskriv varför de var viktiga.
6. Vad menas med urbanisering?
7. Var och inom vilka branscher började industrialiseringen i Sverige? Motivera ditt svar.
7. Var och inom vilka branscher började industrialiseringen i Sverige? Ge exempel på varor.
8. Både arbetsmiljön och sjukdomar kunde vara för industriarbetarnas hälsa. Ge exempel.
9. Beskriv hur en typisk industriarbetarbostad i Sverige kunde se ut vid sekelskiftet åt 1900. Vad skulle du ha svårast att vänja dig i en sådan bostad?
10. Vad var bra respektive dåligt med den industriella revolutionen?
11. Varför startade den industriella revolutionen just i Storbritannien och inte i exempelvis Sverige?

Förlåt för att det är många frågor, men detta är till imorgon och det gör inget om det tar några dagar. Jag vill helst ha motiverade svar och inte bara länkar ❤️ Jag hoppas att ni kan hjälpa mig med dessa frågor för jag kan inte hitta ett passande svar till dem.

Lärare

Du har många frågor så det blir att jag ändå svarar ganska kort, men ändå med en kort underbyggnad, som kan få dig att tänka vidare-
Industrialiseringen frågor
1.       Vad innebar skiftet i Storbritannien? Vad tyckte bönderna när de fick reda på att skiftet skulle genomföras?
a.       Skiftet är vad olika jordreformer (förändringar) kallas som skedde före, eller samband med den industriella revolutionen. Små åkrar och ägandedelar slogs ihop till större. Resultatet blev ökad produktivitet genom effektivisering och att jordbruket nu kunde producera mat till fler människor. Detta skapar potentiell (möjlig) arbetskraft till den framväxande industrin.
b.      De flesta bönder hade inte så mycket att säga till om och reformerna drevs ofta igenom av storgodsägare som ”såg” möjligheterna. Man brukar också säga att bönder är konservativa och inte så förändringsbenägna.
2.       Förklara hur det kunde komma sig att det brittiska jordbruket på 1700-talet började producera mycket mer livsmedel än tidigare. Vilken betydelse fick det för industrialiseringen? 
a.       Du kan undersöka betydelsen av nya grödor, ny odlingsteknik, skiftet, ny och bättre jordbruksteknologi, arbetsdelning, bättre redskap och bättre gödsling.
b.      Sambandet handlar om att detta frigjorde arbetskraft till den framväxande industrin.
3.       Varifrån kom kapitalet när industriella revolutionen startade i Storbritannien? 
a.       Dels fanns det en framväxande borgarklass (handelsmän och hantverkare) som länge samlat på sig mer och mer kapital. Dels fick man kapital från kolonierna och den koloniala handeln.
4.       Vilka viktiga råvaror fanns i Storbritannien som hade betydelse för industrialiseringen? Vilken var den viktigaste? Vilka är de viktigaste råvarorna för industrin idag?
a.       Kol och idag olja.
5.       Ångmaskinen och andra uppfinningar hade stor betydelse för industrialiseringen. Beskriv varför de var viktiga.
a.       Med ångmaskinen kunde man förvandla den kraft/energi som finns i kol till rörelse som drev, pumpar, kvarnar, maskiner, tåg och båtar.
6.       Vad menas med urbanisering?
a.       Jordbruksrevolutionen och industriella revolutionen drev på den största migrationen någonsin. Och den största strömmen av människor gick från landsbygden till städer (urbanisering).
7.       Var och inom vilka branscher började industrialiseringen i Sverige? Motivera ditt svar.
a.       I liten skala med textilindustri, men genombrottet var trävaruindustri
b.      Råvarorna fanns i Sverige och nu med ångkraften som drev tåg, båtar och maskiner kom det hela igång på allvar.
8.       Både arbetsmiljön och sjukdomar kunde dåligt för industriarbetarnas hälsa. Ge exempel.
a.       Farlig arbetsmiljö, inget skydd, långa arbetsdagar, dålig mat, hälsofarlig miljö, barnarbete, trångboddhet, smittspridning.
9.       Beskriv hur en typisk industriarbetarbostad i Sverige kunde se ut vid sekelskiftet åt 1900. Vad skulle du ha svårast att vänja dig i en sådan bostad?
a.       Ett rum med kokplats och ofta många människor. Jämför med hur man bodde på landet i relativt stora hus.
10.   Vad var bra respektive dåligt med den industriella revolutionen?
a.       I korthet gjorde den att jorden kunde försörja flera miljarder fler människor. Men samtidigt kom missär, fattigdom sjukdomar, sociala spänningar mm.
11.   Varför startade den industriella revolutionen just i Storbritannien och inte i exempelvis Sverige?
Enklast kan vi säga att det var där som allt föll på plats. Företagare, råvaror, arbetskraft, teknik, ånga, kol marknad, transporter, infrastruktur mm.  

Tack så hemskt mycket för hjälpen!

Få svar på dina funderingar, bli premium!

För att kunna ställa frågor i våra forum behöver du vara inloggad och ha ett premiumkonto på Schoolido. Just nu kan du teckna ett abonnemang för 69kr/månad eller ta del av något av våra andra erbjudanden.

Skaffa Schoolido Premium!

DU SOM ÄR ELEV FÅR TESTA GRATIS I 14 DAGAR!

Säg hej då till en röra av stenciler, appar, inlogg och sajter! Schoolido.se är lärtjänsten som samlar allt elever i åk 7-9 behöver lära sig på ett ställe. Schoolido hjälper elever att skapa ordning i lärandet, är ett stöd för lärare i undervisningen och hjälper föräldrar att hänga med i skolan. Gör som 24.000 andra – testa idag!