Skogsbruk

Hej! Vad är selektivt skogsbruk? Vad finns det för fördelar och nackdelar med det?

Lärare

Hej burvallelsa!

Selektivt skogsbruk handlar om att man istället för att kalhugga ner alla träd i ett område väljer ut de trädslag som ger störst betalning.

+ Modernare metoder av selektivt skogsbruk reglerar bland annat så att de största träden lämnas kvar.
+ Mindre påverkan på den biologiska mångfalden https://www.schoolido.se/a/ekologi/ekologi
+ Området blir mer varierat. Istället för bara en mörk skog blir området öppnare och ljusare. Det gör att lite mer ljuskrävande arter gynnas, träden varierar mer i storlek samt att örter, ris, gräs och ormbunkar får tillfälle att växa. Träden i skogen har en mer heterogen ålderssammansättning. Alltså träd av olika åldrar istället för att hugga ner allt så att träden som växer upp är lika gamla. Man får även fler gamla lövträd och mer död ved vilket gynnar många insekter, vedsvampar, lavar och fåglar som hackspettar. (källa: http://www.extrakt.se/skogsfragor/kalhugga-eller-ta-bort-lite-i-taget-vilken-metod-ger-mest-liv-i-skogen/ ).

- Ibland huggs skogarna ner ganska hårt och alldeles för ofta så att det bara är en liten mängd träd kvar.
- Arters livsmiljö försvinner vilket gör att de flyttar på sig eller i värsta fall dör ut.
- I samband med selektivt skogsbruk byggs ofta vägar till området. Detta ökar sannolikheten för att fattiga bönder odlar upp marken istället för att låta ny skog växa upp.


Hjälpte detta dig vidare?

Vänliga hälsningar
Angelica på Schoolido

Tack! Men vilka är för och nackdelarna med att kalhugga då?

Lärare

När man kalhugger innebär det att hela skogsområdet avverkas, d.v.s. man hugger ner alla träd istället som vid selektivt skogsbruk där man hugger ner vissa träd.

+ Att kalhugga ett område är en åtgärd för att föryngra skogen. Det är en fördel för skogsindustrin då skogen har blivit så gammal och volymtillväxten så låg att träden inte längre går att använda som sågtimmer. Genom att "starta om" skogen får man värdefullt sågvirke med en hög andel grova och raka träd.
+ Numera har man vissa regler för kalhygge. Av miljöhänsyn lämnar man t.ex. kvar 2-3 meter höga stubbar som är värdefulla bonader för insekter och gamla torra träd lämnas för fågel- och insektslivets skull.

- Klimatpåverkan genom att färre träd kan utföra fotosyntes ( https://www.schoolido.se/a/ekologi/fotosyntes-och-cellandning ), även att skog ofta används till förbränning samt att det är oklart hur markens kolbalans påverkas. https://www.schoolido.se/a/livets-kemi/kolets-kretslopp
- Kalhyggen i större områden medför att äldre skog försvinner och många arter som är beroende av dessa träd tvingas flytta på sig eller i värsta fall dö ut. Man brukar säga att den biologiska mångfalden minskar.
- Ett kalhygge förändrar områdets useende väldigt drastiskt. Detta påverkar frilufslivet och t.ex. bär- och svampområden försvinner.
- Kalhyggen i större områden kan försvåra återväxten av skogen då området blir känsligare för vind och erosion https://www.schoolido.se/a/naturens-krafter-och-processer/erosion

Vill du ha fler för- och nackdelar rekommenderar jag
http://www.skogssverige.se/vad-ar-det-for-fordelar-och-bra-med-kalhygge
http://www.skogssverige.se/vilka-nack-och-fordelar-ar-det-for-vaxtligheten-med-kalhyggen
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skogseko/Artikelregister/SkogsEko-4-2010/Plus-och-minus-med-hyggesfritt/

Hjälpte detta dig vidare?

Vänliga hälsningar
Angelica på Schoolido

Få svar på dina funderingar, bli premium!

För att kunna ställa frågor i våra forum behöver du vara inloggad och ha ett premiumkonto på Schoolido. Just nu kan du teckna ett abonnemang för 69kr/månad eller ta del av något av våra andra erbjudanden.

Skaffa Schoolido Premium!

DU SOM ÄR ELEV FÅR TESTA GRATIS I 14 DAGAR!

Säg hej då till en röra av stenciler, appar, inlogg och sajter! Schoolido.se är lärtjänsten som samlar allt elever i åk 7-9 behöver lära sig på ett ställe. Schoolido hjälper elever att skapa ordning i lärandet, är ett stöd för lärare i undervisningen och hjälper föräldrar att hänga med i skolan. Gör som 24.000 andra – testa idag!