Steg 4: Alla dessa ämnen - Agera behörigt

4. Steg 4: Alla dessa ämnen

Klicka för att lyssna på artikeln

Det känns kanske som att alla ämnena alltid funnits och varit olika delar av den helhet som är vår omvärld. Men människan har inte delat upp världen i ämnen i mer ungefär 2500 år. Innan dess fanns människans kunskap i myter, riter och sagor, i berättelser där saker hängde ihop som en helhet. Men en sak kan vi vara säkra på och det är att anledningen till att människan började dela upp världen i ämnen var att hon nu ville förstå mer av sin omvärld. Många menar att det var i det antika Aten som den här utveckling mot mer teoretisk ämneskunskap tog sin början.

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

6 Övningar 6 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

3 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.