Steg 2: Det handlar om kunskap - Agera behörigt

2. Steg 2: Det handlar om kunskap

Klicka för att lyssna på artikeln

Utvecklar kunskapsbegreppet - dess vidd och bredd. Olika kunskapsformer eller representationsformer för kunskap.

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

7 Övningar 7 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

6 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.