Steg 5: Ordning och reda - skolans regelsystem - Agera behörigt

5. Steg 5: Ordning och reda - skolans regelsystem

Klicka för att lyssna på artikeln

Vi vill som lärare ha så stor frihet som möjligt, men måste underordna oss ett regelverk. Inför det är vi faktiskt tjänstemän inte kreativa lärarkonstnärer. Ja, så länge vi lever i ett demokratiskt system är väl det okej. 

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

5 Övningar 5 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

6 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.