Steg 6: Bedömning och betyg - Agera behörigt

6. Steg 6: Bedömning och betyg

Klicka för att lyssna på artikeln

Den tyske filosofen Edmund Husserl menade att ... en bedömning börjar som en känsla … Men den slutar sällan där, känslan formuleras. En vardaglig bedömning av en vanlig dag kan formuleras så här … vilken strålande, orimligt
obeskrivligt vacker dag! Det här är Frödings kanske ironiska "bedömning" av en dag i västra Värmland, alltså en subjektiv bedömning. I vardagen stannar det ofta där. Men här ska det handla om lärares professionella bedömning och vad som krävs för att bedömning och bedömningens resultat i form av omdömen, och i förekommande fall betyg, blir rättssäker.  

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

10 Övningar 10 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

6 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.