Steg 7: Psykosociala aspekter på vårt arbete - Agera behörigt

7. Steg 7: Psykosociala aspekter på vårt arbete

Klicka för att lyssna på artikeln

Det handlar om vad det innebär att ta ett  professionellt ansvar för det som sker i klassrummet och hur vi kan utveckla en kompetens som gör att vi bättre klarar detta.  

 

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

7 Övningar 7 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

8 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.