Steg 8: IKT - att leva i den digital väven - Agera behörigt

8. Steg 8: IKT - att leva i den digital väven

Klicka för att lyssna på artikeln

Det är lite svårt att förstå att vi lever mitt i en revolution, den digitala revolutionen - en förändring lika omfattande som jordbruksrevolutionen eller den industriella revolutionen. Vi lever i två världar, den verkliga verkligheten och den digitala verkligheten, vilket inte era föräldrar gjorde när de var barn. Idag är det den digitala väven som bär nästan all information, kunskap och kommunikation.

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

10 Övningar 7 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

5 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.