Steg 9: Att samtala om olika förmågor - Agera behörigt

9. Steg 9: Att samtala om olika förmågor

Klicka för att lyssna på artikeln

Förmågorna är kategorier för den kunskap vi är  förtrogna med. Att vara förtrogen är att inte vara en kunskapsmaskin.

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

9 Övningar 9 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

1 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.