En plats för allt!

Så funkar det! Introduktion till lärtjänsten Schoolido - lär som du vill, när och var som helst.

How schools kills creativity Kloka ord av Sir Ken Robinson om framtidens lärande. Robinson har reformerat den brittiska utbildningen, vilket han till och med adlats för... (Ted Talks)

Gaming can make a better world Spel kan lära. Se Jane McGonigal som säger sig ha en lösning på hur vi kan använda intresset för problemlösning i dator- och tv-spel till att fungera även i verkligheten. (Ted Talks)

Changing Education Paradigms Sir Ken Robinson visar vägen till framtidens lärande...

Showreel Ett urval av scener från vårens filmproduktion 2015.

Vinnare av Sveriges bästa utbildningssajt

En kraft som får tankar att växa!

Schoolido är inte läroböcker på nätet, eller en digital faktabank. Det är en lärtjänst för elever och lärare på högstadiet, som erbjuder olika möjligheter för olika lärstilar. På Schoolido hittar du 12 kompletta ämnen för åk 7-9, i enlighet med läroplanen. Samtliga ämnen är granskade och kvalitetssäkrade tillsammans med lärare och lektorer. Elever kan lära på sitt sätt genom film, bild, text, uppläst text, quiz, fördjupningsuppgifter och genom att hjälpa varandra tillsammans i forumet, Schoolroom. För lärare är Schoolido en enorm resurs i undervisningen, som ger hjälp med struktur, planering, inspiration och - det viktigaste av allt - mer tid för eleverna.

Vinnare av Sveriges bästa utbildningssajt

 

Vårt erbjudande: Schoolido-Systems

Vi kallar vårt erbjudande för Schoolido-Systems. Det är framtidens lärande idag. En fusion där teknik möter didaktik, kvalitetssäkrat ämnesinnehåll, pedagogik och socialt lärande i ett unikt system, som fokuserar på lärprocessen med hjälp av ett multimodalt språk. Schoolido-Systems frigör tid för livet, tid för reflektion och idéer - när du vill, var du vill. Det är ett unikt erbjudande där elever, lärare och skolor kan enas tillsammans kring en plattform, som hjälper alla att nå sina respektiva mål.

Så går det till

Öppna ett område och gå på djupet, eller sök på det du undrar över och välj det du vill lära mer om. Klicka, läs, lyssna eller titta så är du igång. Du väljer själv din egen takt och det förklaringssätt som passar dig bäst. Se mer här!

Showreel Ett urval av scener från vårens filmproduktion 2015.