Schoolido för lärare

Nu kan du ta lärandet och din undervisning ännu längre.
Nå alla dina elever med Schoolidos kraftfulla lärtjänst. Testa idag!

Nu kan du ta lärandet och din undervisning ännu längre. Nå alla dina elever med Schoolidos kraftfulla lärtjänst. Testa idag!

Vad får jag som lärare?

Interaktiv undervisning

Multimodalt innehåll med över 10 000 pedagogiska artiklar, didaktiska modeller, illustrationer, filmer, quiz, uppgifter, övningar, träning inför Nationella prov och mycket mer. Allt innehåll är kopplat till varje ämneskursplan.

Aktuellt material

Ett aktuellt och relevant innehåll som ständigt utvecklas tillsammans med lärare, elever och didaktiker som Sten Arevik, Göran Svanelid, Hans Persson, Ann S. Pihlgren, Harriette Persson, Christer Hedin och Eva Färjsjö.

Dynamiska kursplaner

Interagera enkelt med kursplanerna. Välj syfte, centralt innehåll eller kunskapskrav och få förslag till innehåll. Med planeringsverktyget kan du välja färdiga vägar, skapa egna, lägga till eget material och dela med andra.

Resurser
som ingår

Resurser
som ingår

 • Övningar
 • Innehållsövningar
 • Begreppsövningar
 • Metaövningar
 • Bildövningar
 • Tematiska övningar
 • Sokratiska samtal
 • Självrättande quiz
 • Matematikuppgifter med lösningsförslag
 • Hjälp inför nationella prov
 • Planering
 • Integrera med kursplanen
 • Färdiga planeringar
 • Egna planeringar
 • Integrerat med Google Classroom
 • Uppföljning och återkoppling på elevernas aktivitet
 • Lärande för alla
 • Innehåll och struktur förankrat i vetenskaplig grund
 • Flexibelt att individanpassa
 • Socialt lärande i vårt forum
 • Elevnära språk
 • Stöd för elever med särskilda behov
 • Flera funktioner utvecklade i samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • För användaren
 • Egna konton för elever, lärare och målsmän
 • Personliga startsidor med återkoppling och statistik
 • Individuella inställningar för anpassad vy
 • Support och klickbar funktionsguide

“Ni tar verkligen upp viktiga begrepp och förklarar dom på ett sätt som är enkelt att förstå och komma ihåg. Tack för att ni finns!”
- Isabella, elev

“Livets mening är (åtminstone) att fundera på livets mening.”
- Christer Hedin, Docent Livsåskådningsvetenskap och disputerad i Religionshistoria

“Mycket information och lätt att hitta. Bra indelat. Superbra med nationella prov-delarna.”
- Hamed, elev

“Att utveckla elevers tänkande har varit min främsta ledstjärna genom alla år.”
- Göran Svanelid, Universitetslektor i Didaktik

“Och så tvingades jag då inse att våra barn idag talar ett annat språk, de talar digital multimodalska.”
- Sten Arevik, Lektor i Didaktik

“Jag vill med enkla vardagsnära experiment, laborationer och inspirerande texter utveckla och sprida förståelse för naturvetenskap och matematik bland elever och lärare.”
- Hans Persson, Universitetslektor i Didaktik

“Att vara lärare idag kräver många olika kompetenser.”
- Eva Färjsjö, Universitetslektor i Didaktik

“Schoolido ger lärarna en lärtjänst som upplevs genuin, är granskad och skapar utrymme för det viktigaste... tid för eleven.”
- Madeleine, rektor

“Bra med självtest på faktakunskaper och begrepp. Elever som missar kan även plugga hemifrån!”
- Anders, lärare

“Enkelt att förstå, pedagogiskt upplagt och lätt att navigera i!”
- Karin, lärare

Testa kostnadsfritt i 14 dagar

Det kostar inget att testa Schoolido. Registrera dig och
din skola redan idag, så får ni testa tjänsten under 14 dagar.