UTÖKAD TESTPERIOD AV SCHOOLIDO FÖR SKOLOR

Med anledning av rådande situation erbjuds skolor hjälp med distansundervisning. För att underlätta en flexibel digital undervisning erbjuder Schoolido en utökad kostnadsfri testperiod. Skapa ett konto och kom igång direkt!

Skapa ett skolkonto och få fri tillgång till Schoolido direkt.

Schoolido för lärare

Nu kan du ta lärandet och din undervisning ännu längre.
Nå alla dina elever med Schoolidos kraftfulla lärtjänst. Testa idag!

Nu kan du ta lärandet och din undervisning ännu längre. Nå alla dina elever med Schoolidos kraftfulla lärtjänst. Testa idag!

Vad får jag som lärare?

Multimodalt innehåll

Tusentals pedagogiska artiklar, didaktiska modeller, illustrationer, filmer, quiz, övningar, smidigt planeringsverktyg och mycket mer. Allt innehåll är kopplat till varje ämnes respektive kursplan.

Granskade ämnen

Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, HKK, Geografi, Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap, Engelska, Svenska, SVA samt Biologi, Fysik, Kemi och Matematik för åk 4-6.

Nationella prov

Öva på tidigare prov och få svaren förklarade. Elever får tips på strategier, inspiration och enkla checklistor att arbeta utifrån. Eventuella frågor kring proven kan även ställas, och besvaras, i Schoolidos frågeforum.

Resurser
som ingår

Resurser
som ingår

 • Övningar
 • Innehållsövningar
 • Begreppsövningar
 • Metaövningar
 • Bildövningar
 • Tematiska övningar
 • Sokratiska samtal
 • Självrättande quiz
 • Matematikuppgifter med lösningsförslag
 • Hjälp inför nationella prov
 • Planering
 • Integrera med kursplanen
 • Färdiga planeringar
 • Egna planeringar
 • Integrerat med Google Classroom
 • Uppföljning och återkoppling på elevernas aktivitet
 • Lärande för alla
 • Innehåll och struktur förankrat i vetenskaplig grund
 • Flexibelt att individanpassa
 • Socialt lärande i vårt forum
 • Elevnära språk
 • Stöd för elever med särskilda behov
 • Flera funktioner utvecklade med stöd av SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • För användaren
 • Egna konton för elever, lärare och målsmän
 • Personliga startsidor med återkoppling och statistik
 • Individuella inställningar för anpassad vy
 • Support och klickbar funktionsguide

NÅGRA AV VÅRA VÄLKÄNDA MEDSKAPARE:

GÖRAN SVANELID

Lektor i didaktik

Utvecklar innehåll och fortbildningsmaterial, digitaliserar sina kunskapsspel och The Big 5.

CHRISTER HEDIN

Docent i religionshistoria

Granskar och utvecklar innehåll som rör religion, livsåskådningar, filosofi och etik.

ANN S. PIHLGREN

Doktor i pedagogik

Utvecklar innehåll och övningar i svenska och moderna språk. Utvecklar Sokratiska samtal.

STEN AREVIK

Universitetslektor i didaktik

Utvecklar och granskar innehåll och övningar mot vetenskapliga krav och styrdokument. Utvecklar fortbildningsmaterial.

“Ni tar verkligen upp viktiga begrepp och förklarar dom på ett sätt som är enkelt att förstå och komma ihåg. Tack för att ni finns!”
- Isabella, elev

“Livets mening är (åtminstone) att fundera på livets mening.”
- Christer Hedin, Docent Livsåskådningsvetenskap och disputerad i Religionshistoria

“Mycket information och lätt att hitta. Bra indelat. Superbra med nationella prov-delarna.”
- Hamed, elev

“Att utveckla elevers tänkande har varit min främsta ledstjärna genom alla år.”
- Göran Svanelid, Universitetslektor i Didaktik

“Och så tvingades jag då inse att våra barn idag talar ett annat språk, de talar digital multimodalska.”
- Sten Arevik, Lektor i Didaktik

“Jag vill med enkla vardagsnära experiment, laborationer och inspirerande texter utveckla och sprida förståelse för naturvetenskap och matematik bland elever och lärare.”
- Hans Persson, Universitetslektor i Didaktik

“Att vara lärare idag kräver många olika kompetenser.”
- Eva Färjsjö, Universitetslektor i Didaktik

“Schoolido ger lärarna en lärtjänst som upplevs genuin, är granskad och skapar utrymme för det viktigaste... tid för eleven.”
- Madeleine, rektor

“Bra med självtest på faktakunskaper och begrepp. Elever som missar kan även plugga hemifrån!”
- Anders, lärare

“Enkelt att förstå, pedagogiskt upplagt och lätt att navigera i!”
- Karin, lärare

Testa kostnadsfritt i 14 dagar

Det kostar inget att testa Schoolido. Registrera dig och
din skola redan idag, så får ni testa tjänsten under 14 dagar.