Svenska

Svenska

Klicka för att lyssna på artikeln
Varje språk är ett verktyg. Något vi behöver för att tänka, kommunicera och lära. Vi drömmer, pratar, viskar, skriker och mumlar på det språk vi kan bäst. Men vad består ett språk av, hur skiljer sig svenska från andra språk och vad behöver vi kunna för att andra ska förstå oss? Här ser du alla delar som ingår i svenska för ...
Läs mer