OM OSS

Vad är Schoolido?

Schoolido är ett prisbelönt digitalt läromedel för elever, lärare och föräldrar i åk 4-9. Schoolido 7-9 består av 12 ämnen - Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Hem- och konsumentkunskap, Geografi, Historia, Religionskunskap, Samhällskunskap, Engelska, Svenska samt Svenska som andraspråk. Schoolido 4-6 består i dagsläget av Biologi, Fysik och Kemi. Under höstterminen tillkommer även Matematik 4-6. Alla ämnen granskas och kvalitetssäkras löpande av lärare och lektorer.

Schoolido startades av läraren Hanna Harge vars son är dyslektiker. När hennes son fick utmaningar i skolan bestämde sig Hanna för att skapa en tjänst som skulle möta varje elev utifrån deras specifika behov och där alla fick samma möjligheter. Schoolidos vision är att alla ska ha möjlighet att lära på SITT sätt, något som genomsyrar allt vi gör.

På Schoolido kan elever lära sig med film, bilder, text och uppläst text. De kan träna med hjälp av quiz och kvalitativa övningar - och ställa frågor och få personlig hjälp i Schoolidos forum. Dessutom finns det en rad verktyg som underlättar specialanpassning.

Så funkar det!
Introduktion till lärtjänsten Schoolido - lär som du vill, när och var som helst.
Gaming can make a better world
Spel kan lära. Se Jane McGonigal som säger sig ha en lösning på hur vi kan använda intresset för problemlösning i dator- och tv-spel till att fungera även i verkligheten. (Ted Talks)
Changing Education Paradigms
Sir Ken Robinson visar vägen till framtidens lärande...
Showreel
Ett urval scener från Schoolidos filmer för lärande.

Varför Schoolido?

För lärare är Schoolido en resurs i undervisningen som bidrar till struktur, planering, inspiration och - det viktigaste av allt - mer tid för eleverna.

För föräldrar så ger Schoolido en inblick i skolarbetet samt underlättar läxläsningen genom att det är enkelt att tillsammans med sitt barn hitta faktacheckat material på rätt nivå. Trixiga frågor kan ställas i Schoolidos forum där schoolidos personal och nätverk av lärare besvarar elevers frågor.

Schoolido har utnämnts till Sveriges bästa utbildningssajt 2018 av Internetworld samt varit med på topplistan även 2016 och 2017. Di Digital utnämnde hösten 2017 Schoolido till ett av de hetaste Edtech bolagen.

Schoolido används idag integrerat i undervisningen som ett digitalt läromedel på många skolor i landet samt som en digital läxläsningstjänst av många föräldrar och deras barn.

Hanna Harge

Grundare Schoolido

Hanna Harge

Grundare Schoolido
“I en nära framtid är kreativa plattformar med en superstruktur som Schoolido en naturlig del av all utbildning.”

Hela grunden och den ursprungliga idén till Schoolido handlar om att ge barn och unga rätt till ett kvalitativt lärande anpassat för deras behov, och som bygger en stark grund för livet och utveckling framåt. Jag tycker det är otroligt spännande med framtidens lärande och utbildning. I en nära framtid är kreativa plattformar med en super...
Läs mer

Sten Arevik

Lektor Samhällskunskap

Sten Arevik

Lektor Samhällskunskap
”Och så tvingades jag då inse att våra barn idag talar ett annat språk, de talar digital multimodalska.”

Skulle då jag, en man av en senare generation, behöva lära mig ett nytt språk. Ja, nog hade jag väl en tid känt till det teoretiskt grundade svaret: Elevers erfarenheter och kunskaper måste få möta andra människors erfarenheter och människans historiska kunskaper. Kärnan i vad Schoolido gör är att gestalta detta möte. I detta didakti...
Läs mer

Christer Hedin

Docent Livsåskådningsvetenskap och disputerad i Religionshistoria

Christer Hedin

Docent Livsåskådningsvetenskap och disputerad i Religionshistoria
"Livets mening är (åtminstone) att fundera på livets mening."

Varför finns vi och vad är det för mening med allt? Vad är sant, verkligt och viktigt i livet? Det är frågor som både roar och oroar. Vi hinner inte alltid tänka efter, men när det verkligen blir angeläget är det värdefullt att ha något att utgå ifrån. Skolans religionskunskap vill hjälpa unga att få ordning på frågorna och få t...
Läs mer

Oskar Schröder

Grundare Schoolido

Oskar Schröder

Grundare Schoolido
"Schoolido ser eleverna, deras olika behov och öppnar dörren till det livslånga lärandet. Vi brinner för att hålla de där lärande lågorna igång!"

Allt på en plats, ordning och reda, lugn och ro. Det är Schoolido för mig. Men vi har bara börjat och det handlar om så mycket mer… Tänk dig en värld där vi alla förstår mer. Om varandra och om livet runtomkring oss. Varför vi är och vad som gör oss möjliga. Jag tror stora tankar får oss att växa, eller snarare jag vet det. Det ä...
Läs mer

MEDVERKANDE, FÖRFATTARE OCH PRODUCENTER

Oskar Schröder
Grundare
Hanna Harge
Grundare
Mattias Engquist
Redaktör
Sten Arevik
Lektor i didaktik, granskare, producent
Anna Anchér
Lead Designer
Angelica Klasson
Ansvarig matematik och NO, kundvård
Samuel Magnusson
Teknik
Ann S. Pihlgren
Universitetslektor i svenska
Lärarutbildare
Rektor
Skolchef
Christer Hedin
Docent i religionshistoria
Universitetslektor i religionsvetenskap
Lärarutbildare
Eva Färjsjö
Universitetsadjunkt
Lärarutbildare i matematik
Kursplaneutvecklare Skolverket
Göran Svanelid
Universitetslektor i didaktik
Lärarutbildare
Läromedelsförfattare
Kursplaneutvecklare Skolverket
Harriette Persson
Universitetsadjunkt engelska
Lärarutbildare
Läromedelsförfattare
Kjell Philgren
Språklärare
Rektor emeritus
Emma Söderholm
Lärare Språk
Louise Lennström
Lärare Språk
Malin Hökby
Lärare Språk
Malin Sundström
Lärare Språk
Mia Hasselblad
Lärare SO
Mikael Larsson
Lärare NO
Robert Egerot
Lärare SO
Sonja Schmitz Gustafsson
Lärare Språk
Stina Ekmark
Lärare SO