Schoolido och SPSM

Schoolido har med stöd av SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, utvecklat en rad användbara funktioner och verktyg som hjälper dig i ditt skolarbete. Ett kraftfullt ämnesövergripande verktyg som Schoolido gör skillnad och innebär samtidigt en extra resurs för dig som lärare, för dina elever och deras vårdnadshavare. 

Nu finns ännu fler specialpedagogiska verktyg tillgängliga för dig 

Vår målsättning är att stärka individen och den lärande elevens upplevelse genom fler tillgängliga anpassningar och möjligheter. Idag kan du med Schoolido bland annat välja dina egna inställningar, få en överblick av egna aktiviteter, enkelt följa upp och fortsätta där du lämnade senast, skriva anteckningar, samla artiklar och innehåll som du vill återvända till, skapa egna planeringar med tidslinje och mycket mer. Med stöd av SPSM och i samarbete med SpecPed har Schoolido utvecklat ytterligare hjälpmedel för att öka tillgängligheten för fler. 

Funktionstilläggen är framtagna för alla elever och kan anpassas unikt för de i behov av särskilt stöd. Nu öppnas en rad tillägg och ytterligare funktioner som hjälper fler elever att komma vidare i lärprocessen.

Här följer en närmare titt på:

 1. Uppläst och markerad text
 2. Personliga inställningar
 3. Förklarade begrepp
 4. Tidsbestämda moment
 5. Färdigmarkeringar
 6. Direktöversättning
 7. Egna anteckningar
 8. Markera favoriter
 9. Hitta tillbaka
 10. Egna framsteg
 11. Egen aktivitet och statistik
 12. Individuella planeringar 

1. Uppläst och markerad text

På Schoolido kan du läsa, lyssna, titta, klicka eller testa dig fram. Uppläsningsfunktionen möjliggör uppläst text via talsyntes genom Readspeaker.

I den inbyggda spelaren kan eleven enkelt välja de inställningar som passar dem bäst, med olika röster, anpassad läshastighet, färg-, ord- och textmarkeringar, förstorad text och markör som eleven kan följa samtidigt som de lyssnar.

Funktionen ger bland annat stöd till elever som har dyslexi eller avkodningssvårigheter och gör det möjligt att lyssna på allt innehåll. 

2. Personliga inställningar

Under ”Mitt konto" kan inställningar anpassas för hela tjänsten - med möjlighet att skapa sitt Schoolido. Här kan du ändra till högkontrastläge, storlek på text, typsnitt och visningsvy. Schoolido i grundläge är utformat med struktur, färgsättning och kontrastval för att underlätta navigering. I textstycken har radavstånd och radbredd anpassats för optimalt läsläge.

Funktionerna kan till fördel användas för att hjälpa och vägleda elever med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, samt synnedsättning.

3. Förklarade begrepp

För att förstå en kontext behöver du ha begrepp om innehållet. Nu kan du identifiera och få begrepp förklarade löpande i alla texter. När centrala begrepp återkommer i en text är de markerade och går att öppna för en enklare eller mer fördjupande förklaring direkt.

Funktionen möjliggör läsning/lyssning av löpande text utan onödiga avbrott då eleven snabbt kan se olika begrepps innebörd utan att lämna artikeln eller kontexten.

4. Tidsbestämda moment

Vissa elever behöver hjälp med fokus och stöd för att arbeta målinriktat med ett arbetsmoment i taget. Nu går det att välja valfri tid och starta nedräkningen var du än befinner dig på Schoolido. När tiden är slut visas ett meddelande på skärmen och eleven kan gå vidare, eller börja om.

Funktionen ger struktur och avgränsning för en lektion eller valfri studieperiod och är ett stöd till elever som har svårigheter med igångsättning, att begränsa sig i sitt arbete, som har behov av pauser och som hjälp för att föra arbetet framåt.

5. Färdigmarkeringar

När du är klar med en viss innehållsdel går det med en knapptryckning att markera innehållet som klart. Det går att se vad som är färdigmarkerat och vilka innehållsdelar som pågår, som är påbörjade men inte avslutade. Elever väljer själva när de är klara med ett avsnitt och kan alltid gå tillbaka och ändra sitt val. Om en artikel som ingår i en planering redan är markerad som klar visas den som klar även för planeringens progression, vilket hjälper igångsättning och visar på framsteg. Lärare kan se om elever påbörjat eller färdigmarkerat innehåll i planering, i en enkel översikt.

Funktionen är extra användbar för elever som behöver följa sina framsteg och arbeta målstyrt, samt kan användas som verktyg för uppföljning, hjälp vidare och för att identifiera var stödinsatser kan ske härnäst.

6. Direktöversättning

Översätt allt innehåll med en knapptryckning. Vi testar just nu en efterfrågad översättningsfunktion som innebär att allt du läser på Schoolido kan översättas till valfritt språk. Möjligheten till översättning finns tillgänglig oavsett var på Schoolido du befinner dig.

Funktionen är främst användbar för lättillgänglig språkhjälp när svenska ej är modersmål. I första hand används funktionen för att identifiera innehåll och översätta från hemspråk till svenska vilket främjar träning i det svenska språket.

7. Egna anteckningar

Nu kan du interagera med innehållet på Schoolido och lägga till dina egna anteckningar, kommentarer och frågor när du behöver det. Funktionen följer med dig genom alla innehållsdelar och dina anteckningar sparas både i artiklar och på din personliga startsida. Dina anteckningar går även bra att lägga till i dina egna planeringar.

Funktionen är ett stöd för minnesanteckningar, för komplettering av egna frågor till en artikel eller som hänvisning till fördjupningar. För elever hjälper det vid läxläsning då de kan lägga till egna kommentarer och förbereda svar på frågor som rör innehållet.

8. Egna favoriter

Hittar du innehåll som du vill spara och lätt komma tillbaka till, eller kanske inte hinner titta mer på nu? Med det här tillägget går det nu att spara favoritartiklar, för snabb åtkomst och återbesök av dig vid senare tillfälle. Det innebär att du exempelvis kan samla användbart och intressant innehåll på en plats, i en lista, för senare användning.

Funktionen finns tillgänglig för alla artiklar och dina favoriter samlas och visas på din personliga startsida. För elever innebär det möjlighet till enklare innehållsplanering och att skapa ”att-göra-listor” med artiklar som exempelvis ingår i en läxa.

9. Hitta tillbaka

Det finns mycket att lära och ibland är det inte helt lätt att minnas vilket område du arbetade med senast, eller vilken artikel du ville fortsätta med som nästa steg. På Schoolido har du alltid med dig din historik och dina senast besökta innehållsdelar, så att du med en enkel knapptryckning kan komma tillbaka och fortsätta precis där du slutade.

Funktionen finns för alla och visas på din personliga startsida. Den kan bland annat hjälpa elever med enkel igångsättning efter uppehåll eller byte av skärm (t.ex. från surfplatta till dator eller telefon).

10. Egna framsteg

När elever kommer vidare i ett ämne, arbetsområde eller planering så blir de även uppmärksammade med utmärkelser för sina framsteg. Vi kallar det ”troféer" och du får en ny trofé inom ett område när du gått igenom och klarat av olika innehållsdelar. Dina troféer samlas under ditt konto där du kan se mer om vad du gjort för att komma hit.

Funktionen väcker elevens intresse att fortsätta till nästa delmål. Den hänger även ihop med rekommendationer för ”nästa artikel”, som finns inbyggda och som följer genom alla Schoolidos ämnen.

11. Egen aktivitet och statistik

Allt du gör tar dig framåt i ditt lärande. På aktivitetssidan finns alla dina händelser och framsteg på Schoolido samlade. Här kan du se hur det gått för dig, vilket innehåll du arbetat med, hur länge du arbetat med det, hur långt du nått och hur mycket som återstår av ett ämne, arbetsområde eller planering. Här hittar du även genväg till dina planeringar och innehållsdelar du rekommenderas att fortsätta med. Lärare ser alla sina elevers samlade aktivitet på samma sida.

Funktionen skapar ett underlag som är till stor hjälp för att se den egna utvecklingen, men också ett underlag för uppföljning av arbetsmetod, innehåll och resultat. För lärare kan det användas som stöd vid förberedelser, planering och som statistik för uppföljning.

12. Individuella planeringar

Nu går det att skapa egna planeringar med tydliga kunskapsmål. Elever kan skapa egna planeringar och lärare kan både skapa och dela sina planeringar med elever och grupper. I planeringsgalleriet finns exempel på färdiga planeringar med ämnesintroduktioner och olika temaområden, som du kan använda eller arbeta vidare med. När du skapar eller ändrar planeringar kan du välja vilket innehåll du vill, lägga till egna anteckningar, uppgifter och tidsbestämma varje steg. I verktyget finns även en möjlighet till uppföljning och visning av aktivitet per steg.

Funktionen skapar ordning och bestämda vägar genom innehållet. För lärare innebär det möjlighet att ge elever tydlig struktur genom avgränsade individuella lektionsupplägg, samt möjlighet att dela planeringar med innehåll och mål för grupper av elever. 

Vill du veta mer om hur du och din skola kan använda Schoolido för att möta elever med olika behov?


Är du lärare? Registrera dig och din skola för en kostnadsfri testperiod redan idag!

Eller kontakta oss direkt för kostnadsfri rådgivning på 070-5166503.


Är du förälder? Prova Schoolido gratis i 14 dagar, därefter 99 kr/mån. Registrera dig här!