Svenska som andraspråk

Att kunna kommunicera på det svenska språket är ett kraftfullt verktyg. Med hjälp av språket kan vi uttrycka våra åsikter, göra oss förstådda och kommunicera med människor i vår omgivning. Det är också med hjälp av språket vi kan utveckla vår identitet och förstå mer om hur ett samhälle byggs upp. 

Här ser du alla delar som ingår i
Svenska som andraspråk för åk 7-9.

Arbetsområden inom svenska som andraspråk

På gång i Schoolroom

Skrivet av x5ama i forumet för Svenska som andraspråk