Svenska som andraspråk

Klicka för att lyssna på artikeln
Att kunna kommunicera på det svenska språket är ett kraftfullt verktyg. Med hjälp av språket kan vi uttrycka våra åsikter, göra oss förstådda och kommunicera med människor i vår omgivning. Det är också med hjälp av språket vi kan utveckla vår identitet och förstå mer om hur ett samhälle byggs upp.  Här ser du alla delar som i...
Läs mer

Arbetsområden

Medverkande

Malin Sundström
Lärare Språk
Anna Anchér
Grafisk design
Mattias Engquist
Redaktör
Här ser du ett urval av de som medverkat i detta ämne, för fullständig beskrivning kontakta Schoolido.
Du kan också läsa mer här.