Svenska som andraspråk

Klicka för att lyssna på artikeln
Att kunna kommunicera på det svenska språket är ett kraftfullt verktyg. Med hjälp av språket kan vi uttrycka våra åsikter, göra oss förstådda och kommunicera med människor i vår omgivning. Det är också med hjälp av språket vi kan utveckla vår identitet och förstå mer om hur ett samhälle byggs upp.  Här ser du alla delar som i...
Läs mer

Arbetsområden