Kemi

Klicka för att lyssna på artikeln

300 000 år efter Big Bang började energi och materia sammansmälta i allt mer komplexa föreningar. Snart hade atomer, molekyler och andra former av materia bildats. Det är just detta, atomer, molekyler och andra former av materia, som kemi handlar om.

Här ser du alla delar som ingår i
Kemi för åk 7-9.

Arbetsområden