För lärare

Grundtanken med Schoolido är att ge elever ett kvalitativt lärande anpassat efter deras behov. Vår lärtjänst blir en stark grund för livet och utveckling framåt. Elever kommer till skolan med olika förutsättningar och bakgrund. Deras utgångsläge skiljer sig åt, redan från starten. Ett kraftfullt lärverktyg som Schoolido gör skillnad och är en extra resurs för dig som lärare, för dina elever och deras vårdnadshavare.

En kraftfull lärtjänst som Schoolido gör skillnad

 • Ämnesinnehåll och pedagogik förankrat i en vetenskaplig grund, presenterat på ett elevnära sätt
 • Öva på nationella prov, få extraförklaringar på innehåll och bedömning från våra ämnesexperter
 • Planeringsverktyget ger läraren planeringar som visar för elever och vårdnadshavare var i kursplanen de tränar
 • Olika typer av övningar, som individ-, grupp- och klassövningar, kopplat till kunskapskraven
 • Sokratiska samtal som fördjupar elevens kunskaper och synliggör förmågorna
 • Självrättande quiz på tre olika nivåer, kopplat till ämnesinnehåll
 • Matematikuppgifter med lösningsförslag, uppdelade steg för steg. En guide som återkopplar till innehållet och ger strategier i tänkandet
 • Uppläst text med möjlighet till individuella inställningar
 • Olika visningslägen för att visualisera innehållet t.ex. som media eller text
 • Möjlighet att anpassa storlek på text, bild, film och matematiska uttryck
 • Ämnesfördjupningar som ibland går bortom kursplanen
 • Socialt lärande i vårt forum där elever kan ställa frågor till lärare och andra elever
 • Tydliga och förklarande filmer, modeller och illustrationer
 • Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, HKK, Samhällskunskap, Religion, Historia, Geografi, Svenska, Engelska och Svenska som andraspråk

Vetenskaplig grund

Vi vet att personer som har djupa ämneskunskaper ofta också har en passion och ett stort engagemang att dela med sig av dessa. Därför samarbetar vi på Schoolido med bland annat forskare, lektorer och professorer. Alla elever kan och förtjänar att få tillgång till de djupaste och bredaste ämneskunskaperna, på ett sätt som de förstår. På Schoolido genomsyrar det vetenskapliga perspektivet innehållet, didaktiken och lärandet. Allt i en digital lärtjänst för skolans ämnen.

Planeringar med direkta kopplingar till kursplanerna

Med hjälp av vårt planeringsverktyg kan du visa vägen för dina elever och deras vårdnadshavare. Du kan enkelt planera med Schoolidos färdiga innehåll och lägga till eget material där du vill. Du får planeringar som tydligt visar för elever och vårdnadshavare var i kursplanen ni tränar. Det är lika lätt att skapa ämnesövergripande planeringar om ni vill samla ihop fler ämnen. Att ha allt samlat på en plats skapar struktur, fokus och ett lugn kring lärprocessen.

Interagera med varje kursplan

Välj syfte, centralt innehåll eller kunskapskrav och få förslag på innehåll. Med hjälp av våra dynamiska kursplaner ser du hur arbetsområden, övningar, modeller och enskilda artiklar svarar mot ämneskursplanerna och få förslag till innehåll att arbeta med.

 

Multimodalt innehåll

Få utrymme och möjlighet att flexibelt kunna individanpassa elevernas lärande. Genom filmer, bilder, animationer, modeller, text/uppläst text, kvalitativa övningar, uppgifter och quiz kan elever lära och träna på det sätt som passar dem bäst. Vi förklarar samma sak på olika sätt.

Övningar, uppgifter och sokratiska samtal

Den övergripande idén med våra övningar och uppgifter är att de ska vara en resurs i en formativt präglad undervisning. Övningarna ska tydligt peka mot kursplanernas förmågor och vara en resurs för elever när de utvecklar dessa förmågor. På så sätt blir elevernas arbete med övningar en del av lärarnas bedömningsunderlag. Vi arbetar brett och djupt, med till exempel sokratiska samtal skapade av Ann S. Pihlgren och större kvalitativa övningar av bland andra Göran Svanelid och Sten Arevik. Vår målsättning är att det ska bli lättare för lärare, elever och vårdnadshavare att kommunicera kring kursplan och kunskapskrav.

Öva med hjälp av modeller och bilder

Du kan redan nu arbeta med modeller och låta dina elever till exempel jämföra bilder ur olika perspektiv. En modell är ett sätt att förklara något som finns i verkligheten på ett mer abstrakt sätt. Modellen gör det tydligare att förstå eller förklara något som kan vara svårt eller krångligt. Med hjälp av modeller kan vi förstå ganska svåra saker, på ett enklare sätt.

Räkneuppgifter med lösningssteg

På Schoolido kan dina elever utöver exempel i innehållet även arbeta med över 600 räkneuppgifter med tillhörande lösningssteg, utformade av Wiggo Kilborn. Eleven kan välja att klicka fram hela lösningen och svaret direkt eller få tipsen ett i taget för att komma vidare. Det första tipset är ofta text med ett matematiskt språk, nästa en bild från innehållet och till sist uträkningen och svar. Eleven får en guide som återkopplar till innehållet och ger strategier i tänkandet.

Quiz i alla ämnen

Dina elever kan också gå in och göra självrättande quiz inom tre olika nivåer för att testa sig själva på innehållet. Vid fel svar får eleven en länk vidare in till Schoolidos innehåll med mer kring det rätta svaret. En sammanställning på hela elevens quiz skickas också till deras mail. Här kan alltså eleven tävla mot sig själv, försöka slå sitt egna resultat och höja sig till nästa nivå!
Nedan ser du ett urval av de quiz som finns på Schoolido.

Socialt lärande i frågeforum

Schoolido ger alla elever och vuxna som vill hjälpa till chansen att förstå skolan och att få hjälp med läxor. Vårdnadshavare får egna konton och kan om de vill på så sätt bli mer delaktiga i lärandet. Elever kan ställa frågor i vårt frågeforum på tider då de faktiskt pluggar, som på kvällar och helger. Och det ingår - för alla som har ett Schoolidokonto!

Tid att sätta lärandet i fokus!

På Schoolido hittar du sådant som elever i åk 7-9 behöver lära sig, med mängder av inspiration, relevanta urval och exempel. Använd Schoolido och få mer tid över för verklighet, samtal, reflektion och upplevelser med dina lärande elever!


Se mer och beställ här