Algebra

Algebra är mer än att "räkna med bokstäver". Det handlar om reglerna som ger oss våra formler, som vi använder för att lösa problem. Precis som grammatik gör med andra språk.

Överblick

Visning:

Sammanfattningen ger en överblick över arbetsområdet. Det är en bra startpunkt innan du börjar arbeta med de specifika innehållsdelarna. Syftet är en presentation av det du ska lära dig inom arbetsområdet, med utgångspunkt i ämnet och ämnets kursplaner.

Begrepp

Visning:

Här hittar du områdets centrala begrepp och viktiga ord, som du behöver för att hänga med i innehållet. Se dem som nycklar som hjälper dig öppna dörrar till mer lärande. Begrepp återkommer i många andra delar på Schoolido.

Innehåll

Visning:

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Fördjupning

Visning:

En del av innehållet kan sträcka sig bortom ämneskursplanen, då hittar du det här. Fördjupningen rekommenderas för dig som vill ha mer, se fler samband och få fler exempel. Här hittar du innehåll och förslag till fördjupningar från hela webben.

På gång i Schoolroom

Skrivet av KevinFF i forumet för Matematik
Skrivet av Jytres i forumet för Matematik
Skrivet av Jonathan i forumet för Matematik
Skrivet av Hadvaar i forumet för Matematik