Historia

Klicka för att lyssna på artikeln
Historia handlar om den tid som varit och hur vi kan förstå förfluten tid med den kunskap vi har idag. Det förflutna, vår historia, påverkar vår samtid och framtid. Historia handlar mycket om att förstå hur dåtid, samtid och framtid hänger ihop. Eller enkelt uttryckt hur kunskap om dåtiden kan vara ett redskap för dig att forma din fr...
Läs mer

Arbetsområden

Medverkande

Sten Arevik
Universitetslektor i didaktik
Lärarutbildare
Kursplaneutvecklare Skolverket
Jens Haskett
Lärare SO
Diana Wallhager
Lärare SO
Anna Anchér
Grafisk design
Mattias Engquist
Redaktör
Här ser du ett urval av de som medverkat i detta ämne, för fullständig beskrivning kontakta Schoolido.
Du kan också läsa mer här.