Franska revolutionen - Historia

1. Franska revolutionen

Klicka för att lyssna på artikeln

Det finns ingen historisk händelse som det har skrivit så mycket om som Franska revolutionen. Det beror på att den blivit själva symbolen för när ett gammalt samhällssystem försvinner och ersätts av något nytt. Revolutionen var en konsekvens av långsamma ekonomiska och sociala samhällsförändringar, som pågått i många hundra år – förändringar som till slut krävde en ny samhällsstruktur. Allt under ledorden "Frihet, jämlikhet och broderskap".

Innehållsartiklar

Överblick

2 Artiklar

Sammanfattningen ger en överblick över arbetsområdet. Det är en bra startpunkt innan du börjar arbeta med de specifika innehållsdelarna. Syftet är en presentation av det du ska lära dig inom arbetsområdet, med utgångspunkt i ämnet och ämnets kursplaner.

Centralt innehåll

16 Övningar 4 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Fördjupning

1 Artiklar

En del av innehållet kan sträcka sig bortom ämneskursplanen, då hittar du det här. Fördjupningen rekommenderas för dig som vill ha mer, se fler samband och få fler exempel. Här hittar du innehåll och förslag till fördjupningar från hela webben.


Begrepp

6 Övningar 3 Begrepp

Här hittar du områdets centrala begrepp vilka är helt avgörande för att förstå ett visst innehåll. Det räcker inte att du kan "översätta" ett begrepp utan du måste kunna visa att du kan sätta in begreppen i ett sammanhang. Se begreppen som nycklar för att öppna dörrar till en djupare förståelse.