Amerikanska revolutionen och inbördeskriget - Historia

2. Amerikanska revolutionen och inbördeskriget

Klicka för att lyssna på artikeln

Den 4 juli 1776 undertecknades USA:s självständighetsdeklaration med vilken de tretton nordamerikanska staterna förklarade sig självständiga från Storbritannien. Dokumentet innehöll tankar om att det är av naturen givet att ha vissa mänskliga rättigheter. Dokumentet var kulmen på en händelseutveckling som pågått under flera år. Det markerar en viktig vändpunkt i den amerikanska revolutionen - en revolution som startade i en hamn i Boston, med vattnet fullt av te.  

 

 

Innehållsartiklar

Överblick

2 Artiklar

Sammanfattningen ger en överblick över arbetsområdet. Det är en bra startpunkt innan du börjar arbeta med de specifika innehållsdelarna. Syftet är en presentation av det du ska lära dig inom arbetsområdet, med utgångspunkt i ämnet och ämnets kursplaner.

Centralt innehåll

10 Övningar 4 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Fördjupning

1 Artiklar

En del av innehållet kan sträcka sig bortom ämneskursplanen, då hittar du det här. Fördjupningen rekommenderas för dig som vill ha mer, se fler samband och få fler exempel. Här hittar du innehåll och förslag till fördjupningar från hela webben.


Begrepp

18 Övningar 6 Begrepp

Här hittar du områdets centrala begrepp vilka är helt avgörande för att förstå ett visst innehåll. Det räcker inte att du kan "översätta" ett begrepp utan du måste kunna visa att du kan sätta in begreppen i ett sammanhang. Se begreppen som nycklar för att öppna dörrar till en djupare förståelse.