Religionskunskap

Klicka för att lyssna på artikeln
Religionskunskap handlar om de stora livsfrågorna och om hur människan sökt få svar på dessa frågor genom olika religioner och andra livsåskådningar. Dessa svar kallas för människors trosföreställningar och religionskunskap handlar om vad vi vet om människors tro och vad dessa trosföreställningar betyder för dig, olika grupper, samh...
Läs mer

Arbetsområden

Medverkande

Christer Hedin
Docent i religionshistoria
Universitetslektor i religionsvetenskap
Lärarutbildare
Sten Arevik
Universitetslektor i didaktik
Lärarutbildare
Kursplaneutvecklare Skolverket
Robert Egerot
Lärare SO
Mia Hasselblad
Lärare SO
Kristina Ekmark
Lärare SO
Diana Wallhager
Lärare SO
Anna Anchér
Grafisk design
Mattias Engquist
Redaktör
Här ser du ett urval av de som medverkat i detta ämne, för fullständig beskrivning kontakta Schoolido.
Du kan också läsa mer här.
Visa fler Visa färre