Övningar på Schoolido

Schoolidos övningar och uppgifter ska ses som en resurs i en formativt präglad undervisning. Övningarna pekar tydligt mot kursplanernas förmågor och är anpassade för att öka elevernas egna individuella utveckling och tillämpning av sina förmågor. Materialet hjälper dig som lärare att göra elevernas arbete med övningar till en del av ditt bedömningsunderlag.

Övningar på Schoolido

Vi hjälper dig med en bred repertoar av olika typer av övningar. Övningar som är principiellt olika, men som pekar mot samma mål och som har kopplingar både till centralt innehåll och de olika kunskapskrav och långsiktiga mål som återkommer i varje ämneskursplan. Tillsammans med några av Sveriges mest välrenommerade lärare och didaktiker har vi byggt upp en bred och djup resursbank för dig som lärare att dyka ner i. Ta en titt några exempel här.

   • Innehållsövningar. Dessa övningar fokuserar på en eller ett par artiklar. De ligger nära innehållet och syftar till att eleven ska visa att den har koll på de 2 – 3 viktigaste innehållsaspekterna i artikeln. Exempel på en innehållsövning
   • Momentövningar. De här övningarna målar lite bredare och pekar mer mot strukturella sammanhang och förståelse inom ett helt moment. Exempel på en momentövning
   • Matematikuppgifter med lösningsförslag, uppdelade steg för steg. En guide som återkopplar till innehållet och ger strategier i tänkandet. Eleven kan välja att klicka fram hela lösningen och svaret direkt eller få tipsen ett i taget för att komma vidare. Det första tipset är ofta text med ett matematiskt språk, nästa en bild från innehållet och till sist uträkningen och svar. Exempel på räkneuppgifter
   • Tankebok – att lyfta blicken. En enkel men kvalificerande övningstyp som syftar till att utveckla elevernas förmåga att sammanfatta, hitta budskap, reflektera och se konsekvenser. Exempel på en tankebok
   • Bildövningar. En bild säger mer än tusen ord. Vi vill naturligtvis se bilden som en didaktisk resurs och sätta den i ett undervisningssammanhang. Exempel på en bildövning
   • Sokratiska samtal. Samtalet och dialogen som kunskapsform där eleverna (och läraren) får ta del av andras kunskaper och funderingar och låta sina egna föreställningar bli utmanande. Sokratiska samtal fördjupar elevens kunskaper och synliggör förmågorna. Det finns sokratiska samtal till alla ämnen på Schoolido utformade av Ann S. Pihlgren. Exempel på ett sokratiskt samtal
   • Nationella prov. På Schoolido kan alla elever träna inför de nationella proven i åk 9. Förutom tidigare provexempel med frågor och svar, finns här tips och förklaringar kring innehåll och bedömning. Du har väl inte missat att även föräldrar har tillgång till de tidigare proven med extra förklaringar i både text och bild. Dela gärna med dig genom att kopiera länk till en övning och lägg in i ditt veckobrev när  provperioder närmar sig. 
   • Quiz. Dina elever kan också gå in och göra självrättande quiz på tre olika nivåer för att testa sig själva på innehållet. Vid fel svar får eleven en länk vidare in till Schoolidos innehåll med mer kring det rätta svaret. En sammanställning på hela elevens quiz skickas också till deras mejl. Här kan alltså eleven testa sig själv om och om igen. Nedan ser du ett urval av de quiz som finns på Schoolido.

    Quiz i Engelska - Language and grammar

    Quiz i Geografi - Miljö och hållbarhet

    Quiz i Matematik - Algebra

    Quiz i Fysik - Energi

Öva med hjälp av bilder och modeller

Vi uppmuntrar dig som lärare att även arbeta med modeller och låta dina elever exempelvis jämföra bilder utifrån olika perspektiv, diskutera, resonera och argumentera för olika teorier och tankar som uppstår. Användandet av modeller som grund är ett ypperligt sätt att öva på att förklara något som finns i verkligheten, men som upplevs abstrakt. Modellerna kan i många fall göra det tydligare för oss att förstå eller förklara något som annars kan vara svårt eller krångligt. Och med hjälp av bilder och modeller kan vi ofta göra det mest svårbegripliga begripligt. Här är två exempel ur Schoolidos innehåll. Använd gärna sökfunktionen för att hitta fler.

Öva på de tidigare Nationella proven här på Schoolido