Samarbete mellan Läxhjälpen och Schoolido

Ge alla möjligheten att lyckas i skolan! Stiftelsen Läxhjälpen har en vision om ett samhälle där barn växer upp med förutsättningar att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential. Schoolidos mål är alla ska få möjligheter att lära på SITT sätt. Vad kan vara en bättre grund för ett partnerskap?! Läxhjälpen och Schoolido arbetar tillsammans för att kunna hjälpa högstadieelever att nå sina mål och komma närmare sina drömmar.

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden. De ger läxhjälp åt elever som går i årskurs 8 och 9, som saknar godkända betyg och som ligger långt ifrån eller på gränsen till att inte komma vidare till gymnasiet. Deras läxhjälpare är noggrant utvalda universitets- och högskolestudenter som har olika bakgrund, erfarenheter och kommer från olika studieinriktningar. Tillsammans arbetar de för att höja betygen så att fler ska komma in på gymnasiet och uppfylla sina drömmar. 
Se mer om Läxhjälpens fantastiska arbete här!

Lärtjänsten Schoolido grundar sig på en liknande mission om att möta alla elever och hjälpa dem att uppfylla sina mål. Schoolido startades av Hanna Harge som är lärare och har en son som är dyslektiker. När hennes son fick utmaningar i skolan bestämde sig Hanna för att skapa just en tjänst som skulle möta varje elev utifrån deras specifika behov och där alla fick samma möjligheter.

Sen drygt ett år tillbaka har samtliga läxhjälpare och deras elever full tillgång till Schoolido utan kostnad. Utöver läxhjälpstillfällena i skolan får alla elever och deras läxhjälpare obegränsad tillgång till hela Schoolido när de vill, till exempel hemma eller som ett stöd vid andra läxor.

När vi frågar Sebastian Löfgren, kontaktansvarig läxhjälpare på Hagsätraskolan, säger han bland annat "...Schoolido kommer att göra det enklare för mig att hjälpa mina elever med deras skoluppgifter. Därmed ger Schoolido mig möjligheten att höja elevernas betyg till en nivå som varit svår att nå utan Schoolido."

Schoolido är stolta att stötta Läxhjälpens viktiga arbete. Med Schoolido får läxhjälpare och deras elever:

  1. Faktagranskat, relevant och målgruppsanpassat innehåll för högstadiet.
  2. Struktur, planering och inspiration för elever i sitt skolarbete.
  3. Möjlighet att lära på sitt sätt genom till exempel film, bild och uppläst text.
  4. Ett träningsmaterial som förbereder elever inför de nationella proven i årskurs 9.
  5. En lättillgänglig och användarvänlig resurs även utanför läxhjälpsträffar och skola.

Vi ser fram emot att tillsammans hjälpa fler ungdomar att klara skolan och förverkliga sina drömmar.

Angelica Klasson och Oscar Burman på Schoolido
Matilda Svensson kontaktperson på Läxhjälpen