Schoolido underlättar för lärare och elever på Språkintroduktionen

Lärare på Språkintroduktionen i Växjö har provat Schoolido med sina elever under våren. De har främst använt Schoolido i samband med övning inför nationella prov i matematik.

Schoolido erbjuder idag träning inför nationella proven i tio ämnen som är uppdelade i varsitt område med möjlighet att öva på exempelprov och göra övningar.

Johan och Lina är några av lärarna som har använt Schoolido med sina elever. Vi frågade dem hur det har varit att komma igång med Schoolido.

-Eftersom vi arbetade med att ”öva” inför NP, så hittade vi snabbt den delen. Den var tydligt och lätt att hitta. Att dela länken med inloggning med eleverna funkade bra och eleverna kom snabbt igång.

Både lärare och elever upplevde även att det var enkelt att hitta och navigera vid första inloggningen, dels att navigera mellan olika ämnen men även mellan delarna i arbetsområdet nationella prov.

Tydliga lösningar till uppgifterna uppskattas

I klassrummet har området nationella prov använts men även vissa delar inom olika ämnen har varit till stor hjälp för elever som har övat inför specifika ämnen. Lärarna tycker även att det som har varit bra är att eleverna har fått möjlighet att se hur en riktig provuppgift kan se ut.

- Eleverna har tränat enskilt i sin takt och med den delen de vill träna på mest. Vissa delar/uppgifter har vi sedan återkopplat på tavlan tillsammans, säger de tillfrågade lärarna.

Strukturen underlättar

Lärarna skulle rekommendera Schoolido till andra lärare som undervisar i flera ämnen där de ser att eleverna får ut mer av ämnena när de kan jobba strukturerat vilket de menar att Schoolido hjälper dem med.   

-Bra för våra Språkelever som läser många grundskoleämnen och har ett behov av struktur som finns på Schoolido, säger en av lärarna.