Schoolido lanserar projekt med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Under våren och sommaren har vi arbetat på ett projekt där vi med stöd från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, gör det ännu enklare för alla att lära med Schoolido. Då Schoolidos vision ända sedan starten 2011 har varit att ge alla elever förutsättningar för att lyckas i skolan känns detta projekt extra roligt. SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Att vi har fått SPSMs stöd i hur vi ska ta vidare vår produkt och göra den ännu mer tillgänglig har varit ovärderligt. Det fina med tillgänglighet är att det som hjälper och underlättar för de som kanske har lite större utmaningar i skolan, faktiskt gagnar alla. Alla elever är unika individer. Att en elev kan anpassa tjänsten så att den passar just honom eller henne, eller att en pedagog kan skräddarsy en planering för en individuell elev, är något som skapar värde för alla. Nya funktioner för att kunna ta minnesanteckningar på det material man studerar, favoritmarkera artiklar samt att bocka av när man har förstått något, underlättar lärprocessen för alla.

Projektet har också inspirerat oss till att arbeta med tillgänglighet i allt större utsträckning. Under resans gång har vi därför identifierat andra områden, som inte varit en del av projektet från början, där vi sett möjligheter till att öka tillgängligheten ytterligare. Bland annat har vi sett över kontraster i stort, justerat radavstånd för ännu enklare läsning och gjort hela Schoolidos användarupplevelse ännu mer konsekvent och tydligt. Alla våra filmer är nu också textade för att de ska vara lättare att ta till sig.

Vi har fortfarande ett par funktioner kvar innan vi är färdiga med hela projektet. Nedan finner du ett axplock av de nyheter som tillkommit:

  • Elever (samt lärare och vårdnadshavare) kan göra egna anteckningar och spara favoritartiklar.
  • Möjlighet för eleven att arbeta tidsbestämt med hjälp av en tidtagnings-funktion för att välja hur lång tid som ska läggas på ett viss arbetsmoment.
  • Nya funktioner för individuella inställningar, bland annat anpassad vy och högkontrastläge.
  • Lärare kan skapa individanpassade planeringar.
  • Utökade möjligheter för elever att följa sin aktivitet och få en översikt över sina studier. Lärare kan samtidigt få en överblick över alla sina klassers aktiviteter på grupp- och individnivå.

Vi arbetar ständigt med att göra Schoolido ännu bättre och ännu mer tillgängligt. Har du idéer på hur vi kan ta det vidare härnäst så får du gärna kontakta oss - vi gillar feedback!

Jenny Ann Ax:son Johnson
VD