HJÄLP! Hur ska jag besvara följande frågor? Inlämningsdatum inom KORT!

Här är frågorna:


B..Tror du att de två försvarsalliansens motverkade eller påskyndade krigsutbrottet? Försök att diskutera frågan ur två olika synvinklar. Motivera och förklara dina teorier!

C. Tror du kriget hade startat om inte Franz Ferdinand hade skjutits i Sarajevo Förklara och motivera!

D. Tyskland fick hela skulden för kriget. Segrarmakterna straffade Tyskland genom de hörda villkoren i Versaillesfreden. Var de andra länderna oskyldiga? Varför var de så angelägna om att försvara Tyskland? Argumentera dina åsikter!

E. Hade kriget någon positiv effekt på utvecklingen i Europa, världen? Argumentera trovärdigt

Tacksam för snabbt och noggrant svar.

Lärare

Hej
Först ska jag säga att kring dina frågor finns det flera olika sätt att resonera och än idag är inte historiker överens om svaren. Det jag gör är att hjälpa dig peka på några möjliga svar/resonemang.
B. Idag brukar vi säga att militära allianser bromsar storkrig, så har det varit i Europa efter andra världskriget. Men före första världskriget hade man en annan syn, det hade t.ex. inte funnits moderna krig. Man insåg inte konsekvenserna. Så allianserna kanske bromsade kriget en tid men sedan var allianserna själva motorn till att det blev ett världskrig.
c. Här är dock de flesta överens om att det blivit krig ändå. Balkan kallades en krutdurk och var det också med mängder av gamla spänningar mellan olika folk, språk, stater och religioner. Något hade för eller senare utlöst kriget.
D.The winner takes it all. Hämnd revansch. Framförallt Frankrike drev de hårda fredsvillkoren (se Schoolodi om Versaillesfreden) . Man insåg inte att man samtidigt la grunden för nästa världskrig. Men det var mycket känslor av hämnd osv.
Idag diskuteras det i Storbritannien om man hade kunnat agera annorlunda innan kriget för att undvika kriget eller åtminstone undvika ett världskrig. När historiker idag diskuterar orsakerna är det aldrig att man lägger skulden så totalt på Tyskland, utan man undersöker alla inblandade parters skuld.
E Positiva effekter
- Den militära upprustningen utvecklade teknologi, som kom den civila industrin till del efter kriget
- Kriget påskyndade den demokratiska utvecklingen. Skulle man riskera dö för sitt land skulle man ha rösträtt.
- Kriget innebar att kvinnor kom ut i samhället, i industrier i förvaltning mm. Kriget bidrog kraftigt till jämställdhet.
- Eftersom kriget drabbat civila så hårt började en utveckling mot regler för krigföring och internationellt samarbete.

Få svar på dina funderingar, bli premium!

För att kunna ställa frågor i våra forum behöver du vara inloggad och ha ett premiumkonto på Schoolido. Just nu kan du teckna ett abonnemang för 69kr/månad eller ta del av något av våra andra erbjudanden.

Skaffa Schoolido Premium!

DU SOM ÄR ELEV FÅR TESTA GRATIS I 14 DAGAR!

Säg hej då till en röra av stenciler, appar, inlogg och sajter! Schoolido.se är lärtjänsten som samlar allt elever i åk 7-9 behöver lära sig på ett ställe. Schoolido hjälper elever att skapa ordning i lärandet, är ett stöd för lärare i undervisningen och hjälper föräldrar att hänga med i skolan. Gör som 24.000 andra – testa idag!