Inledning - bakgrund - planering - Agera behörigt

1. Inledning - bakgrund - planering

Klicka för att lyssna på artikeln

Lite grundläggande saker om temat/planeringen - Agera behörigt. Placerar kunskap och undervisning med allt vad det innebär i tid och rum.

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

10 Övningar 10 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

1 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.