Steg 3: Undervisningskonsten - Agera behörigt

3. Steg 3: Undervisningskonsten

Klicka för att lyssna på artikeln

Lyfter olika aspekter av undervisning som till exempel mötet mellan den som kan och den som ännu inte kan.

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

6 Övningar 6 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

6 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.