All denna bedömning

De nationella proven följer nu slag i slag och Sveriges lärare står inför frågor som handlar om vad som ska bedömas och hur denna bedömningen kan gå till? Lärare kan som vi alla vet undervisa alldeles utmärkt på tusen olika sätt, men bedömningsarbetet ska vara rättssäkert och ske i enlighet med bestämda förordningar.

Vardaglig bedömning är något vi gör hela tiden i våra roller som tränare, coacher, handledare och föräldrar. Dessa vardagliga bedömningar börjar ofta med en känsla, vi blir påverkade av en upplevelse och detta väcker en känsloreaktion som i vardagen kan stanna där. Inom ramen för en professionell bedömning kan det dock inte stanna vid en känsla, ”Ledsen Kalle, men ditt arbete kändes inte bra, så det blir betyg F”. Ja, detta är faktiskt en bedömning - men inte en professionell. En professionell bedömning blir det när vi på ett för eleven begripligt sätt har identifierat kunskapskraven, eller bristen på kunskapskrav och dessutom samtalar med eleven om vad som krävs för att utvecklas.  

De nationella proven kan underlätta bedömningen. De ger läraren en referens, något att jämföra med, en standard. Det är också tydligt vilket kunskapskrav som är i fokus. Det kan till exempel handla om elevens förmåga att anpassa sin text till läsaren. I bedömningsmallarna finns det exempel på hur denna anpassning kan se ut.”Kalle det ser inte ut som du tänkt på att de som ska läsa din text bara är nio år. Vad måste du berätta för dina läsare som gör det enklare för dem att förstå din text? När du skriver ska du alltid fundera på vad läsaren vet och inte vet.”

Ofta framställs bedömning, och då speciellt formativ (framåtblickande) bedömning som något väldigt komplicerat, men jag skulle vilja hävda att den formativa bedömningen inte kräver så mycket. Det handlar om att vara förtrogen med kursplanens olika delar och ha begrepp som gör det enkelt att samtala kring dessa delar med elever.

På Schoolido strävar vi efter att vara en resurs som kan underlätta en professionell och rättssäker bedömning. Som ett led i detta är till exempel allt material tydligt kopplat till kursplanerna. Det finns hundratals övningar som är framtagna av medarbetare på Schoolido, medarbetare som i många fall även varit med och utvecklat kursplanerna. Dessutom finns ett helt område som handlar om kunskap och undervisning. Här kan lärare och även elever lära mer om till exempel förmågor, kunskap och kursplaner.

Har du idéer på hur vi kan bli en ännu bättre resurs som ger stöd till lärare för bedömning så tveka inte att höra av dig. Våra användare gör Schoolido bättre!

Sten Arevik
Universitetslektor i didaktik