Använder du Googles tjänster i din undervisning? Då måste du testa det här!

Använder du verktyg från Google Suite for Education och/eller Google Classroom men lägger tid på att leta innehåll med didaktisk och vetenskaplig grund? Sluta leta och titta här!

Schoolido skapades av lärare för lärare (och deras elever) och vi vet att en grundförutsättning för att enkelt komma igång med något digitalt är att det är användarvänligt, lätt att registrera användare och att det fungerar bra ihop med andra verktyg som används i klassrummet.

Många av våra läraranvändare har tagit in Googles tjänster i sin undervisning och därför finns flera av dessa Google-tjänster smidigt integrerade med Schoolido. Vi vill helt enkelt ge lärare och elever möjlighet att på ett lätt sätt kunna använda olika digitala tjänster som kompletterar varandra och på så sätt frigöra tid för det viktiga - verklighet, samtal, reflektion och upplevelser.

Behöver du ytterligare anledning att använda Schoolido? Här listas fem exempel på användningsområden om du redan använder Google med dina elever:

  1. Smidig registrering och snabb uppstart - du registrerar enkelt elevkonton genom att hämta grupper från Google Classroom

  2. Enkel inloggning via Google för alla (dig själv, dina elever och deras vårdnadshavare) - kräver bara ett Googlekonto och ett knapptryck så är du inloggad på Schoolido

  3. Dela Schoolidoinnehåll direkt till ditt Classroom - ämnesinnehåll och planeringar delas rakt in i ditt Classroom-flöde 

  4. Använd Schoolidoinnehåll och låt elever arbeta med detta i verktyg du redan använder från G Suite for Education - välj ämnesinnehåll, övningar, filmer, bilder och färdiga planeringar på Schoolido och låt eleverna arbeta med dessa i till exempel Google Drive eller via Google sites

  5. Byt språk på Schoolido genom en integrerad översättningsfunktion - inkludera elever med annat modersmål än svenska i undervisningen genom att snabbt och lätt byta språk på innehåll genom en integrerad funktion med Google Translate.

Om du har frågor på ovanstående, vill ha en demo eller har tankar hur vi kan göra Schoolido ännu mer användarvänligt så tveka inte att kontakta oss.

Vänligen
Angelica Klasson
Kundvårdsansvarig Skola