Skolon och lärtjänsten Schoolido

MyNewsDesk:

"Skolon och lärtjänsten Schoolido i samarbete.

Skolon inleder under våren 2016 ett samarbete med Schoolido, som är en unik lärtjänst med 11 olika ämnen som följer läroplanen för lärare och elever på högstadiet.

- Vi är mycket glada över samarbetet med Schoolido, då Schoolido täcker en bred bas av ämnen i den svenska skolan. Allt från språk till SO- och NO-ämnen, vilket gör att här finns något för alla användare, oavsett om man är lärare eller elev. Att Schoolido följer Lgr 11 gör också att vi känner att Schoolido är en trygg och gedigen grund för lärande, säger Sebastian Matuska, Partner Manager på Skolon.

- En av de stora digitala utmaningarna för skolan är infrastrukturfrågan. Administration och hantering av licenser, inlogg och personuppgifter. Skolon erbjuder en smidig lösning som passar såväl leverantörer av lärtjänster som skolor och kommuner. Därför är vårt samarbete självklart och vi har väntat på en smart infrastrukturplattform som Skolon. Känns kul att vara igång, säger Hanna Harge, grundare av Schoolido."

Läs hela artikeln här:http://www.mynewsdesk.com/se/skolon/pressreleases/skolon-och-laertjaensten-schoolido-i-samarbete-1406138