Schoolido och Skolon i samarbete

Schoolido i Skolons blog:

"Fem snabba med Schoolido.

Schoolido är Skolons senaste samarbetspartner och för att ni ska få lära Schoolido lite närmare, så pratade vi med en av Schoolidos grundare, Hanna Harge.

Med en enda mening: vad är Schoolido?
En multimodal superlärtjänst  för elever och lärare i åk 7-9.

Hur fungerar Schoolido?
Enkelt, här finner man planeringar i olika ämnen, sökfunktion för allt innehåll kopplat till kursplaner, sin personliga statistik, quiz, uppgifter och forum för frågor. Eleven har sin lärprocess med sig. Läraren har sin undervisning tillgänglig och kopplad till grupper och elever.

Vilka kan använda Schoolido?
Alla som går på högstadiet, men även första året på gymnasiet eller i åk 6. Innehållet är brett och djupt."

Läs hela artikeln här:http://blog.skolon.se/fem-snabba-med-schoolido/