Spännande forskning kring digitala läromedel

För någon vecka sedan anordnade SNS ett seminarium där deras senaste forskningsrapport om effekten av digitala läromedel presenterades. Det rapporten visar är att digitala läromedel har positiva effekter men att det beror på hur införandet görs. En av de viktigaste faktorerna för framgång är att läraren får rätt möjligheter till förberedelse och tid för införandet. Störst nytta av digitala lärverktyg har lågpresterande elever. Resultaten visar att det särskilt är möjligheterna till individanpassning av uppgifter som gör de digitala verktygen effektiva.

Rapporten som har tagits fram av Carla Haelermans, forskare i nationalekonomi, visar alltså att digitala lärverktyg har en tydlig positiv effekt, och att speciellt lågpresterande elever i forskningsunderlaget hade nytta av detta. Mycket då digitala lärverktyg gör det enklare att anpassa undervisningen till individuella elevers behov. Samtidigt visar rapporten att digitala läromedel inte är en magisk lösning som automatiskt gör att elevernas resultat skjuter i höjden. Hur det införs är a och o – och som vanligt är lärarens roll kritisk för att få en markant positiv effekt. Lärare måste få stöd, utbildning och framför allt tid för att vidareutveckla sin undervisning med hjälp av de digitala verktygen. Du kan läsa mer om SNS och Carlas forskning här.

Det är roligt och inspirerande att det forskas mer kring digitala läromedel och lärdomar från detta försöker vi hela tiden ta till oss. 

När Hanna Harge grundade Schoolido var vetenskaplig grund en av hörnstenarna i utformningen av Schoolido. Hanna är lärare och har en son som är dyslektiker. När hennes son fick utmaningar i skolan började Hanna fördjupa sig ytterligare i forskning kring lärande, pedagogik, didaktik och hjärnans utveckling och bestämde sig för att skapa just den tjänst hennes son saknade.

Redan från start har Schoolidos utformning därför byggts på forskning kring lärande och pedagogik och vi har också tagit hjälp av duktiga personer både från undervisnings- och forskningsvärlden för att utveckla tjänsten. Men, som SNS-seminarium, samt dialoger med flera andra forskare visar så händer det hela tiden saker inom forskningsvärlden. Det finns hela tiden nya rön som vi behöver ta till oss för att fortsätta förbättra Schoolido samt lära oss hur vi bäst kan stötta våra användare.

Förhoppningen är att det blir många fler spännande seminarier, forskningsrapporter och samtal med kunniga personer och forskare.

På Schoolido vill vi hela tiden utvecklas och aldrig stå stilla – har du kanske tankar och idéer kring hur Schoolido kan vidareutvecklas eller är intresserad av ett samarbete? Tveka inte att kontakta oss!

Vänliga hälsningar
Jenny Ann Ax:son Johnson
VD