Ungdomar som nyss kommit till Sverige har haft stor nytta av Schoolido

Flera av eleverna på Språkintroduktionen i Växjö har endast varit bosatta i Sverige ett antal år och har annat modersmål än svenska. Under våren provade dessa elever Schoolido där fokus låg på att träna inför de nationella proven.

För elever som ska ha prov i nationella prov erbjuder Schoolido ett helt eget ämnesområde med exempelprov och övningar som träning inför proven.

Nationella prov - en stressig period

Trots att de nationella proven bara är ett stöd i betygssättningen så upplever ändå många elever att det är en stressig period. Elever som har använt Schoolido har upplevt att de har fått stor hjälp inför proven.

-Jag har inte haft Schoolido innan, men jag tycker det har hjälpt mig mycket när jag har pluggat själv, säger en av eleverna på Språkintroduktionen i Växjö.

”Vill gärna använda Schoolido i alla ämnen”

Eleverna har framförallt använt Schoolido för att träna på nationella prov till Matematik och NO. Träningen har varit uppskattat och eleverna skulle gärna vilja använda Schoolido i större utsträckning.

- Jag har också använt det när jag tränade till min prövning i kemi. De andra ämnena har jag inte använt. Men det verkar bra och jag hade gärna använt det till alla ämnen, säger en elev från Afghanistan på Språkintroduktionen. 

Språket har inte varit ett bekymmer

Trots att innehållet som finns i Schoolido är på svenska till störst del har det inte hindrat eleverna på Språkintroduktion. Eleverna har upplevt Schoolido som enkelt att förstå och komma igång med.

-Det var lätt att logga in! Det var lätt att förstå instruktionerna och det var tydligt att hitta de olika ämnena, säger en elev på Språkintroduktionen.

Schoolidos multimodala innehåll har uppskattats av eleverna så väl som språknivån och trots att Schoolido idag har en översättningsfunktion via Google har flera elever valt att träna på svenska.

-Jag tyckte det var bra att man kunde se lösningen till uppgifterna. Jag har också tittat på filmerna och svenskan var lätt att förstå. Jag har faktiskt inte använt översättningen, tyckte det gick bra att läsa på svenska, säger en av eleverna.