Den moderna skolboken är digital

Telia.se:

"Digitala läromedel behöver användas betydligt mer än i dag för att eleverna ska nå de uppsatta målen. Det anser Hanna Harge, en av grundarna till det pedagogiska verktyget Schoolido – där eleverna kan ta till sig kunskaper på det sätt som passar just dem.

Hanna Harge beskriver Schoolido som en samlingsplats eller plattform för lärande, där ämnesinnehåll och begrepp presenteras i en kontext och ett sammanhang. Hon menar att Schoolido passar elever som behöver extra stöd, som behöver ha sin lärprocess tillgänglig och som är i behov av tydlig struktur, fokus och uppföljning. Men även de som vill komma fortare fram, som är självständiga och självgående i sin lärprocess – och som vill utmanas och komma vidare.

– Det är meningen att plattformen ska förändras i takt med att behoven förändras. Tanken är inte att vi ska göra allt, utan att vi ska ha tredjepartslösningar där vi står för kvalitetssäkringen och ser till att innehållet är relevant."

Läs hela artikeln här:https://www.telia.se/foretag/trender-och-nytta/2016/April/Den-moderna-skolboken-ar-digital