Förstelärareresurser

Förstelärareresurser

Klicka för att lyssna på artikeln
Förstelärarnas professionella uppdrag handlar generellt om att bidra till det lokala utvecklingsarbetet. Detta kräver förtrogenehet med kompetensens olika aspekter och metaperspektiv på vad som bygger upp en lärarkompetens. Det här materialat ger dig resurser för detta och möjliggör egen utveckling, genomgångar och workshopar i teori och...
Läs mer
Kursplan