Förstelärareresurser

Förstelärareresurser

Klicka för att lyssna på artikeln

Förstelärarnas professionella och primära uppdrag handlar om att bidra till det lokala utvecklingsarbetet. Detta kräver förtrogenehet med olika aspekter av den professionella lärarkompetensen. Det här materialat ger dig resurser för att utföra detta arbete. 

Kursplan

Börja med arbetsområde

Inledning