1. Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Klicka för att lyssna på artikeln

Bara dagar efter vi föds börjar vi utveckla begrepp. Begrepp är tankar och föreställningar som vi utvecklar för att få ordning på omvärlden. Redan vid ett års ålder börjar våra begrepp få namn - ord. Orden får vi samspel med vår familj. Att använda begrepp och ord är den grundläggande förmåga som vi alla är beroende av.

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

4 Övningar 2 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

4 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.