4. Förmåga att byta perspektiv

Klicka för att lyssna på artikeln

De tre första förmågorna har en tydlig biologisk grund, men det har inte denna. Djuret människan börjar bli den medvetna människan, Homo Sapiens, som med språkets hjälp behärskar avancerade, medvetna, psykologiska och språkliga operationer. Det handlar inte om att fysiskt byta perspektiv - utan om att göra det inne i huvudet.

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

3 Övningar 2 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

4 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.