7. Förmåga att förstå och analysera handlingar

Klicka för att lyssna på artikeln

De praktisk-estetiska ämnena handlar om att framställa något eller utföra något ämnesrelaterat med sin kropp. Men idag har dessa ämnen också blivit teoretiska. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att på olika sätt analysera och teoretiskt förstå olika aspekter av dessa ämnen.

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

2 Övningar 2 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

4 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.