5. Förmåga att resonera om sina tankar och handlingar

Klicka för att lyssna på artikeln

Det räcker inte med att tycka saker, vi ska även kunna motivera, förklara, underbygga och motivera varför vi tycker som vi gör. Vi människor har ett inre omedvetet resonemang om våra motiv men, förmågan att resonera om sina tankar och handlingar ska vara en medveten process.

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

2 Övningar 2 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

4 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.