2. Förmåga att se samband, mönster och strukturer

Klicka för att lyssna på artikeln

I begynnelsen var kaos, brukar det heta. Och när vid föds framstår också allt som kaos - ingen ordning. Men vi har en medfödd förmåga att söka efter mönster och samband, och vi börjar strukturera världen för att få lite ordning. Vi fann samband: mamma - mat, mamma - värme, samband vi lärde oss ha nytta av.

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

2 Övningar 2 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

4 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.