3. Förmåga att tänka kritiskt

Klicka för att lyssna på artikeln

Vår kritiska blick ligger nedbäddad i vårt DNA. Däggdjuren har i grunden samma förmåga och kan kritisk granska sin omgivning när de prövar olika handlingsalternativ. Detta är en evolutionär överlevnadsstrategi. Människan har lagt till en kulturell och språklig dimension och vi kan till och med granska 2000 år gamla källor.

Innehållsartiklar

Centralt innehåll

2 Övningar 2 Artiklar

Innehållet följer en struktur och svarar mot kursplanens centrala innehåll. Här återkommer begrepp i olika kontext, i sammanhang. Fler innehållsartiklar och begrepp kan hänga ihop med varandra.

Övningar

4 Övningar

Övningarna utgår från kunskapskraven i respektive ämne. Från lektionsanpassade till tematiska, ämnesövergripande, övningar som du kan arbeta med under längre perioder. Här finns även kompletta underlag till Sokratiska samtal, som du kan arbeta med själv, i grupp eller helklass för att utveckla förmågor.